Kiểm soát tải trọng xe từ ga đường sắt

04/07/2014 15:39

Tổng Công ty Đường sắt VN vừa có văn bản yêu cầu các ga đường sắt mỗi khi nhận hàng từ xe ô tô xếp lên toa xe hàng phải yêu cầu chủ hàng hoặc lái xe trình giấy đăng kiểm ...

kiểm soát tải trọng xe từ ga đường sắt

Lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xếp hàng hóa lên ô tô trong khu vực ga đảm bảo không vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện. Các ga phải thông báo cho chủ hàng trước 7 ngày để phối hợp thực hiện.


Từ 1/4 đến nay, Tổng Công ty Đường sắt VN chỉ đạo các bộ phận thực hiện 21 đợt cân tải trọng toa xe, phát hiện 13/332 toa xe vượt quá tải trọng. Trong đó, có 9 toa xe vượt tải từ 9 -21% và 4 toa xe vượt tải trọng theo vận đơn. Các trường hợp này đều bị xử lý nghiêm, yêu cầu hạ tải, truy thu cước và phạt quá tải trọng theo quy định.

Thiện Anh