Quản lý

Kiện toàn Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm ngành GTVT

26/12/2017, 05:59

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT...

a-the

 Bộ trưởng Bộ GTVT giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các công trình, dự án nêu tại Điều 1 Quyết định số 1250/QĐ-TTg theo đúng quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xem xét kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện các công trình, dự án; chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong việc thực hiện các công trình dự án theo quy định; chỉ đạo việc triển khai thực hiện các công trình, dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.