Luân chuyển cán bộ tại Tổng công ty Cửu Long

01/03/2017 18:07

Bộ GTVT tiến hành luân chuyển cán bộ tại Tổng Cty Cửu Long và Tổng Cty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật trao quyết định luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ tại Tổng Cty Cửu Long.

Sáng 1/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã trao quyết định Bộ trưởng Bộ GTVT về việc luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ tại Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long).

Theo đó từ ngày 1/3, ông Châu Bá Hải được bổ nhiệm giữ chức thành viên chuyên trách HĐTV Tổng công ty Cửu Long. Trước đó ông Hải là thành viên chuyên trách HĐTV Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam.

Cũng trong dịp này Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng triển khai Quyết định của Bộ trưởng về việc giao ông Trương Việt Đông, Phó vụ trưởng Vụ Tài Chính (Bộ GTVT) làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Cửu Long CIPM từ ngày 1/3 thay cho ông Lương Quốc Việt.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, việc luân chuyển cán bộ là chủ trương của Bộ GTVT nhằm kiện từng bước kiện toàn các Tổng công ty trực thuộc Bộ. Một mặt nhằm ổn định nhân sự, đồng thời góp phần vào việc phát triển các đơn vị này. Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chúc mừng ông Châu Bá Hải, ông Trương Việt Đông khi tiếp nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty Cửu Long phải tạo điều kiện tối đa để hai lãnh đạo mới này sớm tiếp nhận công việc, ổn định tổ chức.

Thứ trưởng cho biết Tổng công ty Cửu Long là một trong những tổng công ty lớn trực thuộc Bộ GTVT, hiện đang thực hiện nhiều dự án quan trọng. Vì vậy việc kiện toàn tổ chức là hết sức cần thiết trong giai đoạn mới để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty sớm hoàn thiện đề án tái cơ cấu để trình Bộ GTVT xem xét trước khi trình Chính phủ. Từ lãnh đạo đến nhân viên phải đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng tổng công ty ngày càng lớn mạnh, tiếp tục thực hiện nhiều dự án giao thông quan trọng ở khu vực nhằm phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phan Tư