Xã hội

Luật Đất đai sửa đổi: Hội đồng thẩm định giá đất gồm những ai?

26/01/2024, 11:28

Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung nhiều đơn vị, chuyên gia vào hội đồng thẩm định giá đất để đảm bảo khách quan, công bằng.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, một trong những quan điểm của Luật Đất đai (sửa đổi) là chuyển trọng tâm từ quản lý bằng công cụ hành chính sang công cụ kinh tế để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững.

Việc định giá đất là một trong những nội dung quan trọng nhất của quản lý đất đai, được quan tâm, bàn thảo nhiều trong quá trình xây dựng và lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi).

Luật Đất đai sửa đổi: Hội đồng thẩm định giá đất gồm những ai?- Ảnh 1.

Luật Đất đai (sửa đổi) cho phép chủ tịch UBND tỉnh, huyện có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể (ảnh minh họa).

Về thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể, Luật Đất đai (sửa đổi) giao chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong quá trình định giá, Luật Đất đai (sửa đổi) mở rộng thành phần hội đồng thẩm định giá đất, ngoài các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND, còn có đại diện HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, chuyên gia về giá đất.

Luật cũng quy định bốn phương pháp định giá đất thay vì năm phương pháp như trước đây gồm phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Đồng thời, làm rõ các trường hợp, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất, việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tránh tình trạng kéo dài thời gian giao đất, cho thuê đất, Luật quy định, UBND cấp có thẩm quyền phải phê duyệt quyết định giá đất cụ thể trong thời gian không quá 180 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.