1. Trong những ngày cách ly toàn xã hội, chị Phùng Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) khéo léo trổ tài 22 mâm cơm cực chất.
1. Trong những ngày cách ly toàn xã hội, chị Phùng Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) khéo léo trổ tài 22 mâm cơm cực chất.
Phan Hằng