Mở mới 14 tuyến buýt tại Hà Nội trong năm 2017

12/01/2017 11:15

Transerco sẽ chuẩn bị các điều kiện từ nhân lực, phương tiện để mở mới 14 tuyến buýt mới tại Hà Nội năm 2017.

mở mới 14 tuyến buýt tại hà nội trong năm 2017

Hà Nội dần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách đi xe buýt

Tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), trong năm 2017, doanh nghiệp này sẽ chuẩn bị các điều kiện từ nhân lực, phương tiện để mở mới 14 tuyến buýt theo Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2016 - 2020”.

Được biết, trong năm 2016, doanh nghiệp này đã đầu tư phát triển thêm 7 tuyến buýt mới gồm tuyến 86 từ trung tâm thành phố đến sân bay Nội Bài và 6 tuyến buýt thí điểm kết nối các khu đô thị mới cũng như mở rộng vùng phục vụ về phía Tây. Cùng với việc mở mới các tuyến buýt, Transerco cũng đã đầu tư thay mới 127 phương tiện chất lượng cao với màu sơn mới theo loại hình tuyến; triển khai nhận diện thương hiệu mới với hình ảnh chim bồ câu cách điệu gắn biểu tượng Khuê Văn Các. 

T.B