Mở tuyến vận tải thủy container Móng Cái - Hà Nội - Việt Trì

15/01/2016 09:18

UBND tỉnh Quảng Ninh và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam lập quy chế phối hợp trong lĩnh vực đường thủy.

Mở tuyến vận tải thủy container Móng Cái - Hà Nội - Việt Trì 1
Một trong những ý tưởng mà Cục trưởng Hoàng Hồng Giang (đứng) đưa ra tại buổi làm việc là mở tuyến vận tải container từ Móng Cái- Hạ Long - Việt Trì

Chiều 14/1, tại Quảng Ninh, Cục Đường thủy nội địa VN và UBND tỉnh Quảng Ninh có buổi làm việc về tình hình quản lý, định hướng phát triển GTVT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cục trưởng Đường thủy nội địa VN Hoàng Hồng Giang và Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Quang Tùng đã thống nhất việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cục và UBND tỉnh trong lĩnh vực đường thủy, trong đó Cục sẽ hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực quy hoạch, cơ chế, chính sách, đào tạo… nhằm giúp địa phương tận dụng các cơ chế khuyến khích phát triển GTVT đường thủy để phát huy thế mạnh, trở thành đầu mối trọng điểm vận tải thủy khu vực phía Bắc.

Hai bên cũng thống nhất việc đề nghị Bộ GTVT một số nội dung cụ thể: nối dài luồng vận tải thủy Cái Rồng - đảo Cô Tô đến đảo Thanh Lân, đảo Trần; định hướng chuyển tuyến luồng hàng hải trên sông Chanh trở lại thành luồng đường thủy nội địa quốc gia.

Nhằm thúc đẩy vận tải thủy khu vực, trước mắt, Cục trưởng Hoàng Hồng Giang yêu cầu các bộ phận chức năng của Cục nghiên cứu mở tuyến vận tải container bằng đường thủy tuyến Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với Hà Nội, Việt Trì; đề xuất cơ chế để phương tiện thủy tiếp cận cảng biến Cái Lân.

Ông Lê Quang Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đã đề ra định hướng  trong 5 năm tới là phát triển dịch vụ, trong đó trở thành nơi trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Tỉnh cũng đang xây dựng các cơ chế để kêu gọi đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực, trong đó có GTVT đường thủy.

Hiện có một số nhà đầu tư trong, ngoài nước đang quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng tại Quảng Ninh. Vì thế, địa phương mong Cục Đường thủy nội địa VN hỗ trợ, chọn Quảng Ninh làm trọng điểm nghiên cứu, định hướng phát triển đường thủy.

Mở tuyến vận tải thủy container Móng Cái - Hà Nội - Việt Trì 2
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Quang Tùng đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hỗ trợ địa phương trong phát triển hạ tầng, vận tải thủy

Theo đánh giá chung của Cục và địa phương, Quảng Ninh là một trong những địa phương có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt trong công tác quản lý, quy hoạch phát triển GTVT đường bộ trên nhiều mặt: hạ tầng luồng tuyến, cảng bến, phương tiện, người lái.

Đặc biệt, địa phương sớm quản lý chặt chẽ, khoa học và áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý phương tiện, hoạt động vận tải du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, tạo được chất lượng vận tải tốt và hệ số an toàn cao. Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 3 quy hoạch phát triển GTVT đường thủy, trong đó có quy hoạch chi tiết đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Huy Lộc