Mỗi năm đầu tư cho ngành than gần 18 ngàn tỷ đồng

31/08/2016 21:04

Ttổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành Than đến năm 2030 khoảng 269.003 tỷ đồng.

mỗi năm đầu tư cho ngành than gần 18 ngàn tỷ đồng

Mỗi năm đầu tư cho ngành than gần 18 ngàn tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Đây là nội dung theo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030” được Bộ Công thương công bố ngày 31/8.

Như vậy, trung bình mỗi năm, vốn đầu tư cho ngành than là 17.934 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển ngành than theo quy hoạch dự kiến thu xếp từ các nguồn: Vốn tự có, vay thương mại, vay ưu đãi, huy động qua thị trường chứng khoán và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cũng theo quyết định, đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành công tác thăm dò bể than Đông Bắc đến mức -300 m và một số khu vực dưới mức -300 m, để khai thác trong giai đoạn đến năm 2025.

Đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành cơ bản công tác thăm dò đến đáy tầng than để huy động vào thiết kế khai thác trong giai đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn sau 2030.

Đối với bể than sông Hồng, theo quy hoạch, trước năm 2020 hoàn thành công tác thăm dò than khu Nam Thịnh và một phần mỏ Nam Phú II, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để phục vụ lập và thực hiện dự án thử nghiệm.

Về khai thác than, sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành khoảng 41-44 triệu tấn vào năm 2016; 47-50 triệu tấn vào năm 2020; 51-54 triệu tấn vào năm 2025 và 55-57 triệu tấn vào năm 2030.

Trong đó, riêng bể than sông Hồng giai đoạn 2021-2030 thực hiện dự án thử nghiệm, làm cơ sở cho việc đầu tư phát triển mỏ với quy mô công nghiệp; phấn đấu đạt sản lượng than thương phẩm (quy đổi) khoảng 0,5-1,0 triệu tấn vào năm 2030.

Tuy nhiên, sản lượng than thương phẩm toàn ngành có thể được điều chỉnh để phù hợp nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn (kể cả việc xuất, nhập khẩu than) nhằm mục tiêu đảm bảo hiệu quả chung của nền kinh tế.

Được biết, tổng trữ lượng và tài nguyên than dự tính đến ngày 31/12/2015 khoảng 48,88 tỷ tấn, gồm khoảng 2,26 tỷ tấn trữ lượng và 46,62 tỷ tấn tài nguyên, trong đó có 0,34 tỷ tấn than bùn.

Trữ lượng và tài nguyên than huy động vào quy hoạch khoảng 3,05 tỷ tấn gồm khoảng 1,22 tỷ tấn trữ lượng và 1,83 tỷ tấn tài nguyên, trong đó có 0,06 tỷ tấn than bùn.

C.Sơn