Xã hội

Năm 2015, ngành Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 97.400 tỷ đồng

05/01/2016, 20:04

Năm 2015, qua hơn 250.000 cuộc thanh tra, ngành thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 97.000 tỉ đồng.

pho_thu_tuong_nguyen_xuan_phuc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành thanh tra năm 2015 tổ chức sáng 5/1 tại Hà Nội, báo cáo tổng kết công tác năm 2015 của ngành thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh cho biết, năm 2015 qua hơn 250.000 cuộc thanh tra, ngành thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 97.000 tỉ đồng, hơn 16.000 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính hơn 1.600 tổ chức, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 67 vụ, 74 đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của ngành thanh tra trong năm 201,5 đã góp phần vào các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ngành đã có nhiều nỗ lực trong công tác như chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành; chấn chỉnh và khắc phục những sơ hở trong thể chế hiện nay. Có chuyển biến rõ rệt trong công tác thu hồi, phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác tiếp dân với việc xử lý nhiều tình huống nhạy cảm. Đôn đốc thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, tiếp tục rà soát và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp tại các địa phương.

Ngành cũng đã giải quyết bức xúc của nhân dân, tạo ổn định trong nhân dân, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Có sự phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội, tham gia lắng nghe ý kiến và xử lý vụ việc thấu tình đạt lý nhất.

Đồng thời, ngành tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trong xây dựng thể chế phòng chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ngành thanh tra từ Trung ương đến cơ sở. Tham mưu cho Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành thanh tra; công tác xây dựng thể chế, đào tạo được quan tâm hơn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những yếu kém, bất cập mà ngành cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, việc kết luận các vụ việc thanh tra còn chậm, xử lý sau thanh tra và thu hồi tiền và tài sản vi phạm còn ít. Công tác tiếp công dân hiệu quả chưa cao, xử lý đơn thư còn lòng vòng, chậm trễ. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao, tổ chức bộ máy còn nhiều bất cập. Chưa phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước thông suốt từ trên xuống dưới, xây dựng ngành chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đạo đức tác phong của cán bộ còn một số mặt yếu, còn có cán bộ thanh tra vi phạm kỷ luật...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngành Thanh tra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, bởi đây là nhiệm vụ khó khăn, cần phải kiên trì, bền bỉ và quyết liệt để tạo sự chuyển biến tích cực và mang lại niềm tin trong nhân dân. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngành tập trung hoàn thành Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, rút kinh nghiệm để có các giải pháp đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn tiếp theo. Đẩy mạnh việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tin báo tố giác hành vi tham nhũng. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, đặc biệt là vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông và mỗi cán bộ, Đảng viên, công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.