Thị trường

Năm 2023, Điện lực Miền Bắc dự kiến đạt sản lượng 93,3 tỷ kWh

20/11/2022, 11:00

Đây là con số được thống nhất đưa ra tại cuộc họp vừa qua giữa lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc với các ban chuyên môn.

Như vậy trong năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) dự kiến tăng trưởng 7,61% so với ước tính thực hiện năm 2022.

img

Cuộc họp giữa lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc với các ban chuyên môn

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu phụ tải tại 27 tỉnh/thành phố của miền Bắc trong trường hợp phát triển đột biến, Tổng công ty cũng xây dựng phương án tăng trưởng cao với mức 94,545 tỷ kWh, tăng 9,05% so với ước thực hiện năm 2022.

Song song với việc tăng trưởng điện thương phẩm, trong năm tới Tổng công ty cũng đề ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dịch vụ khách hàng và quản lý kỹ thuật. Cụ thể, tổn thất điện năng năm 2023 là 4,25%, giảm so với mức dự kiến thực hiện của năm 2022 là 4,3%;

100% yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ, tức là khách hàng sẽ ký điện tử từ đầu quy trình thực hiện đến hồ sơ cuối cùng (OTP, CA hoặc hình thức khác...);

100% yêu cầu dịch vụ điện cung cấp trực tuyến đạt cấp độ 4; 100% các công việc hiện trường sử dụng thiết bị di động và cập nhật dữ liệu online;

99,5% yêu cầu của khách hàng được EVN thực hiện đúng thời gian cam kết; 96% hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điện; Năng suất lao động theo thương phẩm đạt 3,98 Tr.kWh/LĐ, tăng 7,56%; Năng suất lao động theo khách hàng đạt 481 KH/LĐ, tăng 9 KH/LĐ so với ước thực hiện năm 2022...

Tổng công ty cũng đặt ra một số quy định mới trong công tác đầu tư xây dựng nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả của dự án.

Theo đó, các dự án 110kV sẽ chỉ được khởi công/đóng điện phục vụ phát triển phụ tải khi đáp ứng các tiêu chí như: Dự án đầu tư xây dựng xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV đồng bộ với dự án của EVNNPT; Dự án lưới điện 110kV đồng bộ với dự án TBA 110kV chuyên dùng của khách hàng; Các dự án nâng cao năng lực vận hành chống quá tải cho đường dây và TBA 110kV; Dự án đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải lưới điện trong năm 2023.

Lưới điện trung hạ áp cũng chỉ được triển khai nhằm cung cấp điện đáp ứng nhu cầu cho các phụ tải tăng trưởng tự nhiên trên địa bàn, các dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện 10kV lên 22/35kV; Các dự án giảm tổn thất điện năng và lưới điện trung hạ thế để bán điện trong khu công nghiệp, các chương trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tự động hóa; các xuất tuyến đóng điện đồng bộ với trạm 110kV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.