1. Bạn có nhịp tim đều đặn, phù hợp với lứa tuổi: Nhịp tim phụ thuộc vào độ tuổi và thói quen tập thể dục của mỗi người. Hiệp hội Tim mạch Mỹ đưa ra cách tính nhịp tim phù hợp với lứa tuổi theo quy định: trẻ em và người lớn trên 10 tuổi nên có một nhịp trung bình từ 60-100 nhịp/phút. Một vận động viên chuyên nghiệp có thể dao động từ 40 đến 60 nhịp/phút.
1. Bạn có nhịp tim đều đặn, phù hợp với lứa tuổi: Nhịp tim phụ thuộc vào độ tuổi và thói quen tập thể dục của mỗi người. Hiệp hội Tim mạch Mỹ đưa ra cách tính nhịp tim phù hợp với lứa tuổi theo quy định: trẻ em và người lớn trên 10 tuổi nên có một nhịp trung bình từ 60-100 nhịp/phút. Một vận động viên chuyên nghiệp có thể dao động từ 40 đến 60 nhịp/phút.
Linh Trang (Theo Littlethings)