Người dân mong muốn gì ở các bến xe?

01/04/2015 16:16

Yêu cầu của hành khách với bến xe cũng đã khác trước, họ đến bến không chỉ muốn có được một tấm vé...

Những bến xe chất lượng cao được người dân ghi nhận và lượng khách ngày càng tăng. Hãy cùng nghe đánh giá của người dân và doanh nghiệp vận tải về chất lượng bến xe hiện nay.

Hoàng Nam - Phan Tư