Hạ tầng

Nhà đầu tư mới “rót” vốn triển khai dự án Khu bến cảng trên 14 nghìn tỷ

02/06/2022, 19:24

Quảng Trị yêu cầu MTIP thực hiện góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng cam kết, cụ thể hóa tiến độ chi tiết của dự án trên 14 nghìn tỷ để triển khai.

Ngày 2/6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với Công ty CP Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP), Công ty CP SAM Holdings và các Sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan về dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy- gọi tắt Dự án.

Dự án trên 14 nghìn tỷ khởi công rồi “bất động”...

Đây là một trong những dự án động lực quan trọng của tỉnh Quảng Trị cùng với các dự án động lực khác sẽ tạo động lực mang tính đột phá và mở ra cơ hội mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị nói chung và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nói riêng.

img

Phối cảnh dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

Ngày 27/2/2020, MTIP đã tổ chức lễ khởi công Dự án trên 14 nghìn tỷ đồng này.

Tuy nhiên, Dự án triển khai chậm làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế- xã hội và tình hình thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam. Dự án “khởi công nhưng chưa thi công” gần 2 năm qua khiến các hộ dân trong vùng giải tỏa để triển khai dự án lâm cảnh “đi không được, ở không xong”. Tỉnh Quảng Trị cũng đã ra “tối hậu thư” đối với MTIP về việc triển khai dự án này.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc nói trên, MTIP đã báo cáo phương án tái cơ cấu sở hữu vốn và tái cấu trúc quản lý doanh nghiệp, với nhóm cổ đông của Công ty CP SAM Holdings (51% cổ phần trong MTIP) giữ vai trò dẫn dắt điều hành Dự án; xây dựng các giải pháp cấp bách để đảm bảo dự án không bị gián đoạn.

Phía nhà đầu tư cũng đã rà soát đánh giá lại năng lực các đơn vị tư vấn; đánh giá chất lượng, sự phù hợp các kết quả đã thực hiện trước đây như lập quy hoạch, thiết kế cơ sở, phương án đê chắn sóng, diện tích kho bãi bến cảng... Đồng thời mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành, địa phương hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, phấn đấu thi công xây dựng Dự án trong quý IV/2022.

img

Lễ khởi công dự án và khu vực hồ nuôi tôm đang bỏ hoang

Tuy nhiên, để khởi công dự án trong quý IV/2022 như đề xuất của MTIP, khối lượng công tác thực hiện thủ tục đầu tư còn lại khá lớn, các công việc như quy hoạch, GPMB, đất đai, chuyển đổi rừng, đánh giá tác động môi trường... phải hoàn thành trước ngày 30/8/2022.

Cam kết trách nhiệm...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu MTIP kiện toàn bộ máy nhân sự của MTIP tại Quảng Trị đủ năng lực để phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn triển khai thủ tục liên quan đúng tiến độ.

“MTIP cụ thể hóa tiến độ chi tiết mỗi công việc của dự án để triển khai thực hiện; cam kết thời gian hoàn thành để làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc và giám sát trong quá trình thực hiện. Đồng thời cam kết tự chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp MTIP không thực hiện đúng nội dung, tiến độ đã cam kết”, nội dung văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, thực hiện góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng cam kết tại văn bản số 14/CV/MTIP ngày 25/5/2022 của MTIP để đảm bảo kinh phí ký quỹ đảm bảo đầu tư, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ GPMB, rà phá bom mìn, chi phí tư vấn và đảm bảo nguồn lực để khởi công dự án, hoàn thành trong quý III/2022.

img

Khu tái định cư phục vụ giai đoạn 1 đã hoàn thành từ lâu nhưng dự án khởi công xong “bất động”, chưa bồi thường GPMB

Lập hồ sơ quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước Khu bến cảng Mỹ Thủy thuộc cảng biển Quảng Trị đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Sở GTVT, gửi về Sở GTVT để rà soát tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam xem xét chấp thuận làm cơ sở để thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Hoàn thiện các thủ tục về thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường... để triển khai thi công xây dựng Dự án đúng thời gian theo quy định. Đối với mô hình tính toán sóng để đưa ra phương án đê chắn sóng và luồng tàu vào cảng, MTIP nên mời đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá khách quan nhằm tránh rủi ro khi thực hiện đầu tư dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các Sở ngành, địa phương liên quan tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư.

Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát, tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy theo phương án tái cơ cấu sở hữu vốn và tái cấu trúc quản lý doanh nghiệp đã được thống nhất tại cuộc họp.

img

Nhà dân 2 bên đường ven biển qua khu vực dự án thuộc thôn Mỹ Thủy

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch khung, trong đó quy định thời gian thực hiện công việc gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cụ thể. Đồng thời, đôn đốc các Sở ngành, đơn vị triển khai thực hiện đúng kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo đúng quy định.

Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật, trong đó cụ thể hóa tiến độ thực hiện dự án đối với các công việc, hạng mục chính làm cơ sở để theo dõi, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và UBND huyện Hải Lăng hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ thủ tục liên quan; đề xuất các giải pháp khả thi để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để đảm bảo dự án tiến hành khởi công xây dựng đúng tiến độ cam kết.

UBND huyện Hải Lăng tiếp tục hỗ trợ MTIP thực hiện công tác bồi thường GPMB, tái định cư giai đoạn 1 dự án với diện tích khoảng 133,6ha, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022. Xây dựng phương án GPMB cho 40 ha bổ sung cho giai đoạn 1, nghiên cứu phương án GPMB cho toàn bộ Dự án nhằm thuận lợi cho việc quản lý và giảm thiểu tối đa kinh phí bồi thường GPMB khi thực hiện các giai đoạn tiếp theo...

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy tại Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019.

Mục tiêu của Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy là đầu tư xây dựng và kinh doanh khu bến cảng chuyên dùng phục vụ chủ yếu cho các cơ sở công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết hợp thu hút lượng hàng hóa quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây; bảo đảm tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 tấn.

Quy mô dự án 685 ha, tổng quy mô dự án gồm 10 bến phát triển theo 3 giai đoạn. Tổng vốn đầu tư dự án 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp 2.143 tỷ đồng, vốn huy động và vốn khác 12.091 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Trong giai đoạn 1 đến năm 2025, đầu tư 4 bến, tổng vốn đầu tư 4.946 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (2026 - 2031) đầu tư 3 bến và giai đoạn 3 (2032 - 2036) đầu tư 3 bến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.