Tài chính

Nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém: Vietcombank có đặc quyền gì?

29/04/2022, 12:42

Đại hội cổ đông sáng nay, Vietcombank sẽ trình việc nhận chuyển giao bắt buộc và tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém.

Không góp vốn khi còn lỗ

Sáng nay 29/4, VCB tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022. Trước đại hội, VCB bổ sung tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thông qua chủ trương tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng yếu kém theo hình thức nhận chuyển giao bắt buộc.

img

Vietcombank sẽ nhận chuyển giao một tổ chức tín dụng bắt buộc

Việc tham gia tái cơ cấu này phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của ngành ngân hàng, nền kinh tế; Đồng thời tạo cơ hội mang lại lợi ích cho cổ đông của VCB.

VCB khẳng định, sau khi nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng này sẽ duy trì tổ chức tín dụng này hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VCB sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất báo cáo tái chính hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng.

VCB không góp vốn vào tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng còn lỗ lũy kế. VCB không chịu trách nhiệm về thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án.

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, VCB tham gia quản trị, điều hành và triển khai các biện pháp hỗ trợ tại Phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Vietcombank được lợi ích gì?

Tiếp nhận tổ chức tín dụng yếu kém này sẽ cho phép Vietcombank có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở khách hàng, mạng lưới… và có thể nhận sáp nhập, hoặc tiếp tục duy trì.

Đáng chú ý, VCB sẽ được được ưu tiên chấp thuận cho vay vượt 15%/25% vốn tự có của VCB đối với khách hàng và nhóm khách hàng liên quan của VCB; Cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng điểm; Tăng thị phần phục vụ các dự án vốn tín dụng quốc tế cho VCB trong suốt thời gian tổ chức tín dụng chưa hết lỗ luỹ kế.

Trước đó, MB cho biết đã trình cơ quan quản lý nhà nước chuyển giao bắt buộc và được chấp thuận về chủ trương tham gia tái cơ cấu một tổ chức tín dụng và hỗ trợ đối với một số quỹ tín dụng nhân dân.

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, MB trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của đơn vị này.

Việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng giúp MB có cơ hội để tăng trưởng quy mô cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường khoảng 1,5-2 lần trong dài hạn, cải thiện thứ hạng cạnh tranh và có nhiều không gian tăng trưởng mới.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ không giới hạn tăng trưởng tín dụng hàng năm của VCB nếu VCB đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Một đặc quyền nữa cho VCB là ngay sau khi nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng, ngân hàng được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Liên quan đến lợi nhuận còn lại, sau khi tiếp nhận tổ chức tín dụng tái cơ cấu, VCB được phép trả cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn bộ lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ để tăng vốn tự có (trong các năm xử lý lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng).

Đồng thời, ngân hàng được mở thêm Chi nhánh/Phòng giao dịch trên các địa bàn tỉnh thành phố với số lượng tối thiểu bằng ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có số Chi nhánh/Phòng giao dịch thấp nhất trên địa bàn.

VCB cũng không phải áp dụng các điều kiện hạn chế trong giao dịch với tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc với tư cách là một ngân hàng con của VCB, các giao dịch liên quan đến tài sản có với tổ chức tín dụng được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.

Các biện pháp hỗ trợ cụ thể và mức áp dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại phương án chuyển giao bắt buộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.