Xã hội

Những lãnh đạo nào của Hà Nội sẽ được trang bị máy tính bảng?

02/04/2017, 10:25

Hà Nội ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

trang-bi-may-tinh-bang-cho lanh-dao

Nhiều lãnh đạo của Hà Nội sẽ được trang bị máy tính bảng - Ảnh minh hoạ

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội.

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố được trang bị máy tỉnh bảng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo Quyết định của UBND Thành phố.

UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố.

Thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu UBND Thành phố đảm bảo công tác quản lý, vận hành, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố.

Theo chỉ đạo của thành phố, toàn bộ tài liệu (giấy mời, báo cáo...) phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo Thành phố với Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thành phố; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận huyện thị xã; Lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố được gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản của Thành phố, không gửi tài liệu giấy (ngoại trừ các tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật).

Các cá nhân sử dụng máy tính bảng có trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố và đưa vào quản lý tài sản theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là đơn vị làm đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn người sử dụng máy tính bảng rà soát kiểm tra an ninh, an toàn, bảo mật trên thiết bị máy tính bảng theo định kỳ hàng năm hoặc khi thấy cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng cấp hệ điều hành và các ứng dụng kèm theo máy tính bảng của nhà sản xuất... khi người sử dụng có yêu cầu...

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.