Đăng kiểm

Ô tô bị cảnh báo đăng kiểm trong trường hợp nào?

18/12/2022, 11:55

Theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định 4 trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm, chủ xe cần nhớ để tránh.

Xe có khiếm khuyết, hư hỏng, kiểm định không đạt

Cụ thể, Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định rõ: Xe cơ giới kiểm định nếu có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng sẽ được đơn vị đăng kiểm in thông báo và gửi cho chủ xe để sửa chữa, khắc phục.

img

Có 4 trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

Đồng thời phải nhập nội dung không đạt vào mục cảnh báo phương tiện không đạt trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trường hợp đã sửa chữa, khắc phục và đạt điều kiện để được cấp giấy chứng nhận kiểm định, đơn vị đăng kiểm sẽ gỡ cảnh báo này.

Việc cảnh báo trên nhằm giúp các trung tâm đăng kiểm khác nắm được những khiếm khuyết của xe để khi chủ xe mang xe sang kiểm định chú ý hơn trong việc kiểm tra các hạng mục này. Trên thực tế, nhiều chủ xe có suy nghĩ kiểm định tại nơi này không được liền mang sang nơi khác với mong muốn có thể qua các bài kiểm tra mà không chịu đầu tư sửa chữa, khắc phục.

Xe thanh lý có hồ sơ phương tiện không phù hợp với thực tế

Điểm a Khoản 6 Điều 8 Thông tư 16/2021 quy định rõ, xe cơ giới thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, lập hồ sơ phương tiện thì đơn vị đăng kiểm phải xác minh sự phù hợp của xe trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe/của cơ quan đăng ký xe song song với việc cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định nếu xe có kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

Sau khi xác minh, nếu xe không phù hợp với thực tế, đơn vị đăng kiểm thông báo cho chủ xe đồng thời hủy hồ sơ phương tiện đã lập, thu hồi tem kiểm định đã cấp và cảnh báo trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Xe tạm nhập, tái xuất

Theo Điểm b Khoản 6 Điều 8 Thông tư 16/2021, đối với xe của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất, sau khi lập hồ sơ phương tiện, đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn không quá thời hạn ghi trên giấy đăng ký xe và gửi thông tin phương tiện về Cục Đăng kiểm Việt Nam để cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định.

Xe vi phạm giao thông quá hạn giải quyết

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 9 Thông tư 16/2021 và đối chiếu với quy định tại Khoản 12 Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, xe vi phạm giao thông quá thời hạn hẹn giải quyết vụ việc được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ xe chưa đến giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.