Ông Nguyễn Đức Chính tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

30/06/2016 21:55

Ông Nguyễn Văn Hùng được bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

Keyword đầu tiên có dấu

Ông Nguyễn Đức Chính (thứ 5 từ phải sang) tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (thứ 3 từ trái sang) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh quangtri.gov.vn

Ngày 30/6, tại kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đức Chính được bầu tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với số phiếu 50/50. HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI và ông Nguyễn Trần Huy - Bí thư Thị ủy Quảng Trị giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khoá VII; cơ cấu số lượng ủy viên các ban HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Theo đó, bà Hồ Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hoá- Xã hội; ông Phan Văn Phụng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách; bà Lê Thị Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, được bầu Trưởng Ban Dân tộc; ông Nguyễn Văn Cầu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa VI được bầu tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa VII; ông Nguyễn Trí Tuân - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa VI được bầu giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Chính – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 được bầu tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 100% số phiếu bầu. 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 là Mai Thức, Nguyễn Quân Chính và Hà Sỹ Đồng tái đắc cử.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu 18 người đứng đầu các cơ quan, đơn vị vào Ủy viên UBND tỉnh; bầu 15 Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Duy Lợi