Ông Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú được bầu vào Ban Bí thư

09/05/2018 16:10

Hai ông Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú vừa được bầu vào Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra.

Ông trần thanh mẫn, trần cẩm tú được bầu vào ban bí thư

Ông Trần Thanh Mẫn (trái) và ông Trần Cẩm Tú vừa được bầu vào Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 khoá XII

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII diễn ra ngày 9/5, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường bàn về công tác cán bộ.

Trung ương cũng xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. 

Trước đó, căn cứ quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ các bản án của Tòa án ND TP Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng ở mức cao nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp

Tại phiên làm việc này, ngoài việc biểu quyết đồng ý để Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bầu ông Trần Cẩm Tú, Phó Chủ nhiệm thường trực thay vị trí của ông Trần Quốc Vượng.

Ban chấp hành T.Ư Đảng còn bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND  tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII (cũng tại Hội nghị T.Ư 7 vừa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư thay ông Trần Quốc Vượng).

Ông trần thanh mẫn, trần cẩm tú được bầu vào ban bí thư

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê Hậu Giang. 

Sau khi tỉnh Cần Thơ được thành lập năm 1991, ông giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, sau đó làm Chánh văn phòng rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

Năm 2004, thành phố Cần Thơ được thành lập, ông Mẫn giữ chức Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy.

Hai năm sau, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khoá X.

Đầu năm 2008, ông kiêm nhiệm chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Đến tháng 3/2008, ông được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Hơn một năm sau, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khoá XI.

Tháng 2/2011, ông được bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Một tháng sau, ông trúng cử ĐBQH khóa XIII thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Cần Thơ. 

Tháng 9/2015, Bộ Chính trị quyết định cho Trần Thanh Mẫn thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 4/2016, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 khóa VIII, hiệp thương cử ông giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Mặt trận, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tháng 6/2017, Bộ Chính trị chỉ định ông Mẫn làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Hội nghị lần thứ 7 Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII hiệp thương ông giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay ông Nguyễn Thiện Nhân nhận chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông trần thanh mẫn, trần cẩm tú được bầu vào ban bí thư

Ông Trần Cẩm Tú - Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra T.Ư

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê ở Hương Sơn - Hà Tĩnh. Trước khi được bầu, là Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4/2006), ông được bầu là Ủy viên T.Ư dự khuyết. Thời điểm đó, ông đang là Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tháng 1/2009, ông được Hội nghị T.Ư 9 khoá X bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hai năm sau, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (phụ trách Vụ Nghiên cứu và phụ trách tuyên truyền).

Tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 1/2015, Hội nghị T.Ư 10 khoá XI, ông lại được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Một năm sau, ông được bầu giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Như vậy đến nay, danh sách Ban Bí thư gồm có 14 người.

Hoài Thu