Xã hội

Ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Đảng, Nhà nước

20/03/2024, 17:22

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 20/3, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Đảng, Nhà nước- Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng được Trung ương đồng ý cho thôi giữ các chức vụ Đảng, Nhà nước.

Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê tỉnh Vĩnh Long, được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 2/3/2023.

Ông Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.

Trưởng thành từ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong quá trình công tác, ông Võ Văn Thưởng kinh qua nhiều chức vụ.

Ông có 2 năm làm Bí thư Quận ủy 12, TP.HCM, rồi 4 năm làm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tháng 1/2011, tại Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng, ông Thưởng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8 cùng năm đó.

Đến tháng 4/2014, ông Thưởng làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Sau gần 2 năm, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 2/2016, được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021, ông Võ Văn Thưởng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư (tháng 2/2021); phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân; Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (tháng 3/2021).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.