Phân luồng buýt nhanh BRT, những điểm nào cấm rẽ trái?

29/12/2016 08:29

Theo phương án mới nhất, dọc tuyến hoạt động của buýt nhanh Kim Mã – Yên Nghĩa, có 3 nút giao cấm rẽ trái.

Phân luồng buýt nhanh BRT, những điểm nào cấm rẽ trái? 1

Dọc tuyến hoạt động của buýt nhanh BRT Kim Mã – Yên Nghĩa, có 3 nút giao cấm rẽ trái

Theo phương án tổ chức chạy xe buýt nhanh BRT Hà Nội từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa cuối cùng được “chốt”, trên toàn tuyến có 3 nút giao cấm rẽ trái. Các nút giao còn lại được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu, điều chỉnh chu kỳ đèn theo nguyên tắc ưu tiên cho hướng vận hành khách của xe buýt nhanh BRT.

Tại nút giao Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, tất cả các phương tiện không được rẽ trái. Các phương tiện rẽ phải và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến. 

Tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, cấm rẽ trái đối với các phương tiện lưu thông trên đường Lê Văn Lương, các phương tiện rẽ phải và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Hoàng Đạo Thúy. 

Tại nút giao Tố Hữu – Trung Văn, cấm ô tô rẽ trái từ Tố Hữu và Trung Văn và ngược lại, các phương tiện rẽ phải hoặc đi thẳng và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Tố Hữu. 

Tại 12 điểm quay đầu trên tuyến không có đèn tín hiệu sẽ có sơn kẻ, lắp đặt đèn cảnh báo, biển báo. Tùy tình hình thực tế sẽ sử dụng hệ thống hàng rào di động tại các điểm quay đầu để điều chỉnh linh hoạt. 

Xem thêm video người dân nói gì trước ngày xe buýt nhanh BRT chính thức ra đường:

T.Bình