Thị trường

Phê bình 17 tỉnh làm chậm kế hoạch Quy hoạch điện VIII, Chính phủ yêu cầu "truy" lý do

01/04/2024, 15:02

Thường trực Chính phủ phê bình 17 tỉnh chưa phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công thương trong việc xác định danh mục các dự án năng lượng tái tạo. Và yêu cầu rút kinh nghiệm, khẩn trương phối hợp để xong trước 30/4.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII.

Sau nhiều lần lấy trình, lần này, Thường trực Chính phủ thống nhất chủ trương việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo đề nghị của Bộ Công thương (giai đoạn 1). 

Thường trực Chính phủ giao Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương rà soát các nội dung của kế hoạch bảo đảm phù hợp với Quy hoạch điện VIII và các quy định hiện hành.

Sau khi Kế hoạch được phê duyệt, Bộ Công thương được yêu cầu cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương hoàn thành đầy đủ danh mục các dự án để bảo đảm triển khai đồng bộ các mục tiêu của Quy hoạch điện VIII trong 30 ngày kể từ khi ban hành kế hoạch giai đoạn 1.

Phê bình 17 tỉnh làm chậm kế hoạch Quy hoạch điện VIII, Chính phủ yêu cầu

Mục tiêu đến năm 2030, công suất điện gió ngoài khơi đạt 6.000 MW.

Giao PVN làm thí điểm điện gió ngoài khơi

Chính phủ yêu cầu, Bộ Công thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện nhanh các thủ tục theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ban hành cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn (trình Chính phủ trong tháng 5/2024); Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái; Cơ chế, chính sách phát triển điện khí, điện gió, điện sinh khối và điện sản xuất từ rác thải...

Chính phủ cũng giao Bộ Công thương rà soát về phát triển điện gió ngoài khơi phục vụ xuất khẩu, sản xuất hydrogen, ammoniac xanh, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển trong Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt; Trường hợp kết nối lưới phục vụ mua bán điện trực tiếp, tiêu dùng thì cần bảo đảm đồng bộ truyền tải và điện chạy nền.

Quy hoạch Điện VIII đặt mục tiêu, đến năm 2030, công suất điện gió ngoài khơi đạt 6.000 MW (có thể tăng thêm khi công nghệ phát triển nhanh, giá điện và chi phí truyền tải hợp lý), và tăng lên 70.000-91.500 MW vào năm 2050, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 (net zero) như đã cam kết tại COP26. 

Đây là lĩnh vực mới, chưa từng phát triển ở Việt Nam, vì thế, Thường trực Chính yêu cầu nghiên cứu kỹ chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về việc bổ sung trong kế hoạch nội dung giao PVN triển khai thí điểm dự án điện gió ngoài khơi. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu phát triển điện mặt trời tập trung tại các hồ chứa thủy điện để vừa đảm bảo tạo nguồn điện nền, vừa tận dụng đường truyền tải sẵn có; Nghiên cứu mở rộng các nhà máy thủy điện hiện hữu, thủy điện trên các hồ chứa thủy lợi, điện mặt trời áp mái.

17 địa phương bị phê bình

Thường trực Chính phủ cũng ghi nhận Bộ Công thương đã nỗ lực, cố gắng hoàn thiện kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Thường trực Chính phủ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công thương, dù có thời gian chuẩn bị dài nhưng tới nay vẫn còn thiếu một số danh mục các dự án để đảm bảo việc triển khai theo đúng mục tiêu Quy hoạch Điện VIII đã được phê duyệt (Đây cũng là nguyên nhân kế hoạch thực hiện quy hoạch phải thực hiện 2 giai đoạn - PV).

Cụ thể, có 17 địa phương vẫn chưa phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công thương trong việc xác định danh mục các dự án năng lượng tái tạo tại địa phương theo các tiêu chí, hướng dẫn của bộ. Vì thế, Thường trực Chính phủ phê bình 17 tỉnh, cần rút kinh nghiệm và khẩn trương phối hợp với Bộ Công thương để xong trước 30/4.

Bộ trưởng Bộ Công thương được yêu cầu chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thống trước khi ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Trong đó, làm rõ với các địa phương về lý do chưa có danh mục các dự án năng lượng tái tạo được phê duyệt lần này, đồng thời tiếp tục phối hợp với các địa phương để hoàn thiện danh mục các dự án theo mục tiêu của Quy hoạch điện VIII đề ra.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công thương phải bổ sung giải pháp và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm không thiếu điện trong mọi tình huống. Bộ trưởng Bộ Công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII và kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.