Phối hợp đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi "danh sách đen"

03/07/2014 13:07

Ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN và ông Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục Hàng hải VN vừa ký Quy chế phối hợp giữa hai Cục trong công tác thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT...

Ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN và ông Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục Hàng hải VN vừa ký Quy chế phối hợp giữa hai Cục trong công tác thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài và Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo - Mou vào cuối năm 2014”. 


Quy chế này nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác và cụ thể hóa trách nhiệm của hai Cục, các đơn vị trực thuộc trong công tác kiểm soát tàu biển. Được biết, 6 tháng đầu năm 2014, các Cảng vụ Hàng hải và Chi cục Đăng kiểm đã phối hợp kiểm tra 99 lượt tàu rời cảng Việt Nam đi quốc tế, góp phần quan trọng trong việc giúp chủ tàu, thuyền trưởng phát hiện và khắc phục các khiếm khuyết ngay khi tàu ở Việt Nam, giảm nguy cơ bị lưu giữ ở các cảng nước ngoài. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ tàu Việt Nam bị lưu giữ tại khu vực Tokyo-Mou là 4,37%, đây là tỷ lệ thấp nhất trong 20 năm qua.

Hồng Xiêm