Giao thông trên QL1 qua cầu Đồng Nai ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng thi công nút giao phía bờ tỉnh Bình Dương.

Nổi bật