Giải golf Chung tay vì ATGT lần thứ 2 năm 2020 diễn ra ngày 29/11 với những hình ảnh và ấn tượng đẹp.

Nổi bật