Kinh tế

PV GAS tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

26/05/2023, 16:30

Ngày 25/5, tại TP.HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Cuộc họp đã thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Dương Mạnh Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn cùng đại diện các ban của Tập đoàn.

img

Các lãnh đạo mới của PV GAS vừa nhận được sự đồng thuận cao tuyệt đối từ ĐHĐCĐ

Lãnh đạo PV GAS điều hành đại hội gồm: ông Triệu Quốc Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Chủ tọa; ông Hoàng Văn Quang, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng giám đốc và ông Phạm Văn Phong, Phó tổng giám đốc.

Tham gia cuộc họp còn có các Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS); đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS.

Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 143 cổ đông; tương ứng với 1.877.135.173 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 98,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS.

Báo cáo với cổ đông tại đại hội, lãnh đạo PV GAS cho biết: Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Ban Lãnh đạo PV GAS đã cùng toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, đổi mới, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả nhiều nhóm giải pháp.

Cụ thể, đó là các nhóm giải pháp: Sản xuất - thị trường - kinh doanh; Đầu tư và tài chính; Cơ chế chính sách; Tổ chức, quản lý và công tác cán bộ; Hợp tác, hội nhập quốc tế; Đào tạo và khoa học công nghệ; An toàn, sức khỏe và môi trường. Trong đó, tập trung 3 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá (Con người/công tác cán bộ; Thị trường và cơ chế chính sách).

Cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của ĐHĐCĐ, PV GAS đã thực hiện thành công nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua.Trong năm 2023, việc triển khai các dự án đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp; thị trường kinh doanh LPG trong nước có sự cạnh tranh khốc liệt về nguồn cung...

Trước tình hình đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu 76.441 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8.171 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6.539 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.912 tỷ đồng. Cùng với đó, năm 2023, PV GAS dự kiến sẽ chạy thử, đưa vào vận hành Dự án Kho LNG 1 MMTPA tại Thị Vải và các dự án thành phần; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước; tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư/đầu tư kho LNG/LPG tại khu vực phía Bắc...

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình, Phó tổng giám đốc PV GAS và ông Phạm Văn Phong, Phó tổng giám đốc PV GAS làm thành viên HĐQT PV GAS; ông Đỗ Đông Nguyên được Đại hội bầu lại vào vị trí Thành viên độc lập HĐQT PV GAS.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị PV GAS cũng đã tổ chức họp để bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm ông Phạm Văn Phong giữ chức Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS.

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo PV GAS thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan.

Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của PV GAS trong thời gian tới, kế hoạch nhập khẩu LNG, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và các thông tin mang tính thời sự liên quan đến Quy hoạch điện VIII, tình trạng thiếu điện đang diễn ra.

Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo PV GAS đã khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo lợi ích tổng thể cao nhất cho các cổ đông.

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ từ trên 99% đến 100%; Trong đó, thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 36%/vốn điều lệ (3.600 đồng/cổ phiếu), tăng hơn 10% so với kế hoạch; kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu) và phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.