Hàng hải

Quản chặt việc thu gom chất thải từ tàu tại cảng biển Thừa Thiên Huế

07/03/2024, 16:33

Tàu thuyền neo đậu trong vùng nước cảng biển Thừa Thiên Huế không được bơm xả các nước bẩn, chất thải, dầu, không được vứt, đổ rác và các đồ vật khác từ tàu xuống nước hoặc cầu cảng.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.

Quản chặt việc thu gom chất thải từ tàu tại cảng biển Thừa Thiên Huế- Ảnh 1.

Việc thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước bẩn và các chất thải phát sinh từ hoạt động hàng hải phải thực hiện theo quy định (Ảnh minh họa).

Theo đó, các tàu thuyền có nhu cầu xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Thừa Thiên Huế phải thống nhất với doanh nghiệp cảng hoặc tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý chất thải đã được công bố.

Người làm thủ tục phải khai báo cụ thể loại chất thải, khối lượng chất thải, địa điểm chuyển thu gom và xử lý chất thải với cảng vụ.

Trường hợp cần bơm nước bẩn, nước lẫn cặn dầu và chất lỏng độc hại khác từ tàu thuyền để chuyển thu gom và xử lý, ngoài quy định tại điểm trên, người làm thủ tục cho tàu thuyền phải thực hiện khai báo với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế theo quy định.

Đối với tàu thuyền neo đậu trong vùng nước cảng biển Thừa Thiên Huế được yêu cầu không được bơm xả các nước bẩn, cặn bẩn, chất thải, dầu hoặc hợp chất dầu và các loại chất độc hại khác, cũng không được vứt, đổ rác và các đồ vật khác từ tàu xuống nước hoặc cầu cảng.

Việc thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước bẩn và các chất thải phát sinh từ hoạt động hàng hải phải thực hiện theo quy định riêng.

Cụ thể, rác thải sinh hoạt và các loại chất thải không nguy hại khác từ tàu thuyền phải được phân loại, tuân thủ thời gian đổ rác theo quy định.

Chất thải nguy hại không được trộn lẫn với chất thải thông thường. Nếu trộn lẫn thì được thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý như chất thải nguy hại

Chất thải lẫn dầu, cặn hoặc hỗn hợp chứa các chất lỏng độc, nước thải, rác thải, cặn từ hệ thống lọc khí xả, sơn và vụn sơn có chứa các thành phần nguy hại, cặn nước dằn và các chất thải khác từ tàu thuyền phải được chứa vào két riêng và chuyển lên thiết bị thu gom trên bờ theo quy định và chỉ được tiến hành khi được cảng vụ chấp thuận.

Các doanh nghiệp cảng biển tự thực hiện dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển có trách nhiệm phải thực hiện đáp ứng theo quy định pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp cảng biển không tự thực hiện dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển phải ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, các doanh nghiệp cảng biển có trách nhiệm công khai, niêm yết danh sách tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển và giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở chính của cảng biển theo quy định.

Văn bản cũng lưu ý các doanh nghiệp cảng biển không cho các tổ chức, cá nhân không ký hợp đồng, chưa được công khai, niêm yết vào cảng biển thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền.

Cùng đó, các chứng từ liên quan tới việc thu gom, xử lý chất thải phải được các doanh nghiệp lưu giữ để sẵn sàng cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu. Đồng thời, thực hiện tổng hợp, lập báo cáo tình hình quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển theo quy định.

Cảng vụ cũng yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý chất thải từ tàu thuyền thực hiện đúng các quy định, quy trình thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền khi được đề nghị từ tàu thuyền.

Đối với việc thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và nước bẩn từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển, cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2017 của Bộ GTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

Trong việc thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại, nước lẫn cặn dầu và chất lỏng độc hại khác phát sinh trong vùng nước nước cảng biển, các doanh nghiệp thu gom chất thải cần thực hiện theo quy định.

Giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về giá và pháp luật có liên quan.

Cùng đó, các đơn vị cung ứng dịch vụ có trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền để sẵn sàng cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.