Quảng Nam công bố 22 tuyến xe buýt liền kề nội tỉnh, liên tỉnh đến 2050

12/05/2022 14:24

Quảng Nam điều chỉnh, mở mới 6 tuyến xe buýt liền kề đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi và 16 tuyến nội tỉnh giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050. 

Sáng 12/5, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam thông tin, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh Quảng Nam và liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo đó, Quảng Nam điều chỉnh, mở mới 6 tuyến xe buýt liền kề đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi và 16 tuyến nội tỉnh giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050.

Quảng Nam công bố 22 tuyến xe buýt liền kề nội tỉnh, liên tỉnh đến 2050 1

Quyết định công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh Quảng Nam và liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2050 đã thể hiện tỉnh Quảng Nam quan tâm phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng.

Cụ thể, giai đoạn này, Quảng Nam sẽ mở 6 tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề gồm: Tam Kỳ - Đà Nẵng (điều chỉnh); Mỹ Sơn – Đà Nẵng (điều chỉnh); Cửa Đại (Hội An) - Đà Nẵng (điều chỉnh); sân bay Chu Lai - Đà Nẵng (mở mới); Tây Giang - Đông Giang - Đà Nẵng (mở mới); Tam Kỳ - Quảng Ngãi (mở mới).

Các tuyến nội tỉnh bao gồm: Tam Kỳ - sân bay Chu Lai (điều chỉnh); Tam Kỳ - Núi Thành (điều chỉnh); Tam Kỳ - Trà My (điều chỉnh); Hội An - Đại Lộc (điều chỉnh); Quế Sơn - Nông Sơn - Duy Xuyên (điều chỉnh); Hiệp Đức - Thăng Bình (điều chỉnh); Nam Giang - Đại Lộc (điều chỉnh); Tam Kỳ - Phú Ninh - Tiên Phước (mở mới); Tam Thanh (Tam Kỳ) - Phú Ninh (mở mới); mở mới tuyến Hội An - Tam Hải (Núi Thành); Đông Giang - Nam Giang - Phước Sơn (mở mới); Núi Thành - Tiên Phước (mở mới); Hội An - Mỹ Sơn (mở mới); Duy Xuyên - Đại Lộc (điều chỉnh); Tam Kỳ - Hiệp Đức (mở mới); Đông Giang - Điện Bàn (mở mới).

Cùng với đó, Quảng Nam sẽ mở các tuyến buýt nội thành, nội thị Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và các tuyến chuyên biệt phục vụ khách du lịch khi có nhu cầu.

Nội dung quyết định cũng nêu rõ, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt đang hoạt động trên các tuyến xe buýt hiện hành được tiếp tục khai thác đến hết ngày 31/12/2022.

Đại Thắng