Quốc hội còn nặng nợ với cử tri vì luật thiếu thực tiễn

23/03/2016 15:05

Dân đặt niềm tin vào ĐBQH, mong chúng ta thể hiện ý chí của họ nhưng ta làm chưa đến nơi đến chốn”.

quốc hội còn nặng nợ với cử tri vì luật thiếu thực tiễn
ĐB Huỳnh Nghĩa cho rằng "Quốc hội còn nặng nợ với cử tri"

Tại phiên họp tổ sáng 23/3, cho ý kiến vào các báo cáo công tác nhiệm kỳ được trình bày tại Hội trường ngày 22/3, ĐB Huỳnh Nghĩa - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã thẳng thắn nhận định như vậy trước trách nhiệm của người đại diện cho nhân dân, cho cử tri nói lên tiếng nói ở nghị trường.

Theo ĐB Huỳnh Nghĩa, thực tế chúng ta có nhiều luật không đi vào thực tiễn, có hơi hướng của lợi ích nhóm, cục bộ nhưng chúng ta không cương quyết. “Luật quy định cấm hút thuốc lá, tử hình bằng tiêm thuốc độc nhưng đến giờ có thực hiện không? Người ta làm đơn xin được chết nhưng lại không tử hình được vì không có thuốc” – ông Nghĩa dẫn chứng và cho rằng nếu chúng ta làm luật như vậy thì luật không thể đi vào cuộc sống. “Mà luật không đi vào cuộc sống thì làm luật ra để làm gì?”- ông đặt câu hỏi.

Cũng theo ông Nghĩa, việc thực hiện giám sát thực hiện luật của Quốc hội hiện nay chưa sâu sát, đúng chức năng của cơ quan lập hiến, lập pháp. “Giám sát của chúng ta mới chỉ như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Vừa rồi có vài đoàn giám sát làm tốt, được người dân ủng hộ nhưng cũng có đoàn xuống giám sát thì chẳng giám sát gì hết. Hay một đoàn giám sát oan sai như thế, hàng loạt các ngành tới báo cáo nhưng không kết luận được cái gì” - ông Nghĩa nêu thực trạng.

Trong khi đó tại nghị trường xuất hiện nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách không “xứng tầm”, phát biểu các vấn đề “chán lắm”, “không đạt yêu cầu”.

Từ đó, ĐB Huỳnh Nghĩa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn cho bằng được những người có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn thực sự đưa vào bộ máy của cơ quan tư pháp để giúp bảo vệ được quyền lợi của người dân. Đối với những cán bộ yếu kém thì phải xử lý, thải loại. Nếu gây oan sai thì phải bồi thường thiệt hại cho nhà nước. “Mặc dù đến nay đã có Luật Bồi thường nhà nước nhưng đã có anh nào gây oan sai cho người dân phải bồi thường hay chưa? Tôi chưa thấy. Như thế làm luật làm gì?” - ông Nghĩa băn khoăn. 

Ngân Anh - Anh Thư