Xã hội

Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2016

12/07/2016, 10:53
image

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016.

images1256956_tuyen_sinh_2014

Lưu ý quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016.

Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo, công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2016 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày26/2/2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).

Theo đó, từ năm 2015, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo hướng mở rộng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng trong việc xét tuyển thẳng. Những thay đổi này tiếp tục được duy trì trong quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2016, cụ thể:

Ngoài danh mục các ngành ĐH và CĐ đúng hoặc gần với môn thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia do Bộ GD&ĐT quy định, các trường có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường;

Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi HSG quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ GDĐT và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh, các trường xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả các ngành, đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2015. Trong đó, lưu ý:

Thứ nhất, chỉ tiêu tuyển thẳng vào trường ở các ngành mới do trường công bố không được vượt quá 25% của tổng số thí sinh được tuyển thẳng năm 2016; 

Thứ hai, chỉ tiêu tuyển thẳng vào các trường không thực hiện tuyển thẳng năm 2015 không được vượt quá 0,25% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính qui của trường. 

Nguyên tắc xét tuyển: xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần đúng. Đối với các trường công bố công khai tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ GDĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Theo Báo Giáo dục thời đại, ngoài những thay đổi được duy trì từ năm 2015, trong năm 2016, Bộ GD&ĐT đã có một số điều chỉnh bổ sung như sau:

Thứ nhất, thí sinh được phép đăng ký tuyển thẳng vào nhiều nhất 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành (nếu có).

Thứ hai, thí sinh đăng ký tuyển thẳng tại sở giáo dục và đào tạo từ ngày 20/4 đến hết ngày 20/5.

Thứ ba, các trường đại học công bố danh sách tuyển thẳng trước ngày 5/8/2016.

Thứ tư, thí sinh cần xác nhận việc học tại trường bằng cách nộp bản chính các chứng chỉ tương ứng với chế độ tuyển thẳng trước ngày 10/8/2016 (tính theo dấu bưu điện) cho trường nhập học.

Như vậy với việc cho phép các trường quy định chỉ tiêu tuyển thẳng, một số ngành có nhiều thí sinh đăng ký tuyển thẳng sẽ phải xét từ trên xuống dưới. Do đó, thí sinh đăng kí xét tuyển cần có lựa chọn hợp lý giữa 2 trường và 2 ngành trong trường để chọn được trường, ngành theo nguyện vọng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.