Xem - ăn - chơi

Rà soát quy trình thực hành Di sản Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

13/07/2017, 12:53

Cục Cục Văn hóa cơ sở đề nghị lãnh đạo Bộ VH,TT&DL tổ chức buổi làm việc với UBND TP.Hải Phòng tại Hà Nội.

choi trau do sơn

Rà soát quy trình thực hành Di sản Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

Cục Văn hóa cơ sở vừa có báo cáo về Công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017. Theo đó, Cục đề nghị lãnh đạo Bộ VH,TT&DL tổ chức buổi làm việc với UBND TP Hải Phòng tại Hà Nội, nhằm xem xét cụ thể việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn trong thời gian tới.

Cục cũng đề nghị Bộ chỉ đạo Cục Di sản văn hóa rà soát quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Nếu các biện pháp không thực hiện theo cam kết, Cục Di sản văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ nghiên cứu, tham mưu bộ trưởng xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Xem thêm video:

Ngoài ra, Cục kiến nghị Bộ trưởng chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng thực hiện một số nội dung như: Tạm dừng hoạt động chọi trâu trong tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017. UBND quận Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội thảo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, thành phần gồm: Các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử để tham vấn ý kiến đối với công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, đồng thời cần tổ chức các buổi tọa đàm để đối thoại xin ý kiến người dân và cộng đồng.

Trường hợp tiếp tục tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn phải dựa trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, trọng tâm là nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương đảm bảo tính trang trọng, đúng với giá trị của di sản. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.