Quản lý

Sắp đến hạn “ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020”, Cục Đăng kiểm khuyến nghị gì?

17/12/2019, 17:39

Từ 1/1/2020, tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế phải đáp ứng quy định quốc tế về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu không quá 0,5%.

img
Đăng kiểm viên kiểm tra khoang máy, nhiên liệu tàu biển chạy tuyến quốc tế

Ngày 17/12, Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ 1/1/2020, quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về giới hạn hàm lượng lưu huỳnh 0,5% thường được gọi là “ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020”, bắt đầu có hiệu lực thi hành. Quy định này sẽ áp dụng đối với các tàu biển chạy tuyến quốc tế, trong đó có đội tàu biển VN.

Theo đó, tàu biển có hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu vượt quá giới hạn trên có thể sẽ bị chính quyền cảng nước khác lưu giữ và phải khắc phục mới được hoạt động tiếp.

Để đảm bảo áp dụng nhất quán “ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020”, IMO đã đưa bản hướng dẫn chung, với các nội dung liên quan đến việc: lập kế hoạch thực hiện của tàu cho năm 2020; tác động đến hệ thống nhiên liệu và máy của tàu; các vấn đề về thẩm tra, cơ chế và hành động kiểm soát; các vấn đề về an toàn có liên quan đến việc sử dụng dầu nhiên liệu tuân thủ…

Trong đó, IMO khuyến khích việc xây dựng kế hoạch thực hiện “ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020” của tàu, trong đó có nội dung về kế hoạch chuyển đổi từ dầu nhiên liệu cặn thông thường sang dầu nhiên liệu tuân thủ giới hạn lưu huỳnh 0,5%. Việc xây dựng kế hoạch tuy không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng cơ quan có thâm quyền kiểm tra, lưu giữ tàu có thể xem xét khi đưa ra quyết định.

Sau khi quy định có hiệu lực, quốc gia mà tàu mang cờ quốc tịch sẽ kiểm tra dầu nhiên liệu của tàu thông qua phiếu giao nhận nhiên liệu, mẫu dầu. Quốc gia có cảng kiểm tra dựa trên tài liệu của tàu và các phương pháp khác như: thiết bị cảm biến từ xa, thiết bị xách tay để xác định sơ bộ hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu nhiên liệu của tàu.

Cũng theo đại diện Cục Đăng kiểm VN, việc tuân thủ “ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020” là trách nhiệm của chủ tàu. Do đó, Cục Đăng kiểm khuyến nghị hợp đồng thuê tàu định hạn cần có điều khoản rõ ràng để đối phó với các tình huống phát sinh. Trong bối cảnh hợp đồng thuê tàu chuyến, chủ tàu chịu trách nhiệm cả về việc cung cấp nhiên liệu và tuân thủ, để chủ tàu sẽ phải lưu giữ các thông tin và bằng chứng cần thiết liên quan đến việc thực hiện “ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.