Nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Quốc Phương
Quốc Phương
21/07/2022 12:04

Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hải Phòng vừa phối hợp tổ chức Lễ ký kết bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng.

Buổi lễ do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đồng chủ trì.

Nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 1

Lễ ký kết bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng

Theo đó, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, 2 bệnh viện đều có trụ sở đóng trên địa bàn quận Hồng Bàng và cùng là đơn vị tự chủ nhóm II, số người làm việc do đơn vị thực hiện từ nguồn thu của đơn vị, việc sáp nhập đảm bảo giảm đầu mối đơn vị.

Được biết, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Cục Y tế GTVT, là Bệnh viện Đa khoa hạng III. Bệnh viện có nhiệm vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong ngành GTVT và nhân dân trong khu vực.

Bệnh viện Phụ sản hiện là bệnh viện hạng 1 đầu ngành về chuyên ngành sản phụ khoa, công suất giường bệnh thường xuyên quá tải, việc sáp nhập và thành lập cơ sở 2 tại địa điểm 40 phường Hùng Vương hiện nay cũng sẽ là cơ hội để Bệnh viện Phụ sản phát triển đúng định hướng bệnh viện đầu ngành vùng Duyên hải Bắc bộ.

Nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 2

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn

Phát biểu tại Lễ ký kết bàn giao, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, đến thời điểm này các thủ tục liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận đều đầy đủ cơ sở về mặt pháp lý, việc thực hiện sáp nhập sẽ được tiến hành song song.

Phó Chủ tịch đề nghị, sau khi thực hiện sáp nhập Bệnh viện Phụ sản cam kết giải quyết đầy đủ chế độ chính sách theo đúng quy định cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Giao thông vận tải, phân công công việc hợp lý, trước mắt từ tháng 8/2022 lập tài khoản trả lương cho các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Giao thông vận tải.

Nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 3

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam.

Về những vướng mắc tồn tại, Phó Chủ tịch giao các ngành chức năng phối hợp tháo gỡ dần, bên cạnh đó ngay sau khi thực hiện sáp nhập vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, giao Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Giao thông vận tải xây dựng Đề án sáp nhập.

Trước đó, ngày 25/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1922 tổ chức lại Cục Y tế GTVT thuộc Bộ Giao thông vận tải, theo đó chuyển nguyên trạng 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế giao thông vận tải về các địa phương để quản lý, trong đó có Bệnh viện Giao thông vận tải ở Hải Phòng.

Ngày 11/01/2021, Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hải Phòng đã ký biên bản khung bàn giao nguyên trạng Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng về UBND TP Hải Phòng quản lý.

Quốc Phương