Sẽ thay thế các xe buýt xuống cấp, không đảm bảo ATGT

12/04/2016 18:45

TP.HCM đang từng bước thay thế các phương tiện xe buýt cũ xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, ATGT.

Sẽ thay thế các xe buýt xuống cấp, không đảm bảo ATGT 1

Các xe buýt cũ sẽ từng bước được thay thế

Ngày 12/4, Sở GTVT TP.HCM cho biết, UBND TP vừa chỉ đạo Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu thực tiễn trong đầu tư mới xe buýt trên địa bàn TP. Sau đó từng bước thay thế các phương tiện xe buýt cũ đã xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường và an toàn giao thông. 

Trên cơ sở đó, Sở GTVT đề xuất điều chỉnh bổ sung hoặc thay thế quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND TP về phê duyệt đề án đầu tư xe buýt giai đoạn 2014 – 2017. Đề án nhằm đảm bảo mục tiêu khuyến khích và hỗ trợ hiệu quả cho việc đầu tư mới phương tiện xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, hiện đại, phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông của TP. Kế hoạch này sẽ trình UBND TP trong tháng 4.

Đỗ Loan