Sở có 44 lãnh đạo ở Hải Dương: Miễn nhiệm 7 phó phòng

20/01/2017 07:56

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra trong vụ việc ở Sở LĐ,TB&XH Hải Dương...

sở có 44 lãnh đạo ở hải dương: miễn nhiệm 7 phó phòng

Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương

Theo kết luận, nhìn chung việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng được Sở LĐ,TB&XH Hải Dương thực hiện theo đúng quy định. Đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế, các công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số thiếu sót như có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính; một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở LĐ,TB&XH Hải Dương chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm lên cấp phó; một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một phó trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016, số lượng phó trưởng phòng của Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương là 23 người.

Tuy nhiên, hiện nay Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại đề án xác định vị trí việc làm.

Trên cơ sở kết luận, Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Hải Dương rà soát về điều kiện tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, bảo đảm số lượng phù hợp quy định. Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các phòng ban chuyên môn của Sở.

Hoài Thu