Hàng không

Sửa nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không: Phân cấp mạnh mẽ

27/07/2023, 23:43

Bộ GTVT đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không cấp, hủy giấy phép kinh doanh cảng hàng không

Tại dự thảo Nghị định mới, các công tác cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay được phân cấp mạnh mẽ.

Theo đó, Cục Hàng không VN sẽ đảm nhiệm việc cấp, cấp lại, hủy bỏ giấy phép kinh doanh cảng hàng không thay vì Bộ GTVT đảm nhiệm như hiện tại. img

Theo dự thảo Nghị định mới, Cục Hàng không VN đảm nhiệm việc cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay (Ảnh minh họa)

Cụ thể, các tổ chức đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, hoặc trên môi trường điện tử, hay bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không VN và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trong hồ sơ.

Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không VN tổ chức thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không theo mẫu và gửi kết quả đến người đề nghị.

Đối với giấy phép kinh doanh cảng hàng không được cấp lại trong trường hợp mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung trong giấy phép, tổ chức gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại đến Cục Hàng không VN theo các phương thức phù hợp.

Với giấy phép cấp lại do thay đổi nội dung, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không VN cấp lại giấy phép và gửi kết quả đến người đề nghị.

Đối với giấy phép cấp lại do bị mất, hỏng, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Cục Hàng không VN có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp lại giấy phép và gửi kết quả đến người đề nghị.

Trong trường hợp không cấp lại giấy phép, Cục Hàng không VN phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Dự thảo cũng đề xuất các trường hợp giấy phép kinh doanh cảng hàng không bị hủy bỏ hiệu lực gồm: Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp giấy phép; Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng; Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp; Vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không, điều kiện kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; Không bắt đầu khai thác cảng hàng không trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép.

Cục Hàng không VN là đơn vị ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực của giấy phép, nêu rõ lý do, thời điểm hủy bỏ hiệu lực của giấy phép. Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không phải chấm dứt ngay việc kinh doanh cảng hàng không theo quyết định đã được ban hành.

Cảng vụ hàng không cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không

Tại dự thảo, Bộ GTVT cũng đề xuất các cảng vụ hàng không đảm nhiệm việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay thay vì Cục Hàng không VN như quy định hiện hành.

Cụ thể, chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến cảng vụ hàng không.

Trường hợp cảng hàng không, sân bay đang xây dựng, chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay đến cảng vụ hàng không.

Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cảng vụ hàng không có trách nhiệm thẩm định hồ sơ ở các nội dung: Cảng hàng không, sân bay được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đã được phê duyệt; Kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay được xây dựng, nghiệm thu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định và năng lực khai thác; Phương án xây dựng kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định đối với việc đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay đang xây dựng và năng lực khai thác.

Trong 3 ngày làm việc từ ngày thẩm định, cảng vụ hàng không cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay và gửi kết đến chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, cảng vụ hàng không thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Đáng chú ý, cảng vụ hàng không phải báo cáo Cục Hàng không VN kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay để đăng ký vào Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay. Chậm nhất 60 ngày sau khi hoàn thành xây dựng, cảng hàng không, sân bay đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời phải được đăng ký theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.