Hàng hải

Sửa quy định làm thủ tục điện tử với tàu thuyền

18/01/2024, 12:03

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo Nghị định là đề xuất bổ sung những quy định mới liên quan tới việc làm thủ tục điện tử đối với tàu thuyền.

Sửa quy định làm thủ tục điện tử với tàu thuyền- Ảnh 1.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. bổ sung những quy định mới nhằm quy định trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu các cơ quan (Ảnh minh họa).

Cụ thể, bổ sung nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính tàu thuyền: Bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử từ bản chính hồ sơ nộp qua Cổng thông tin được xác định giá trị như bản chính; Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ.

Việc bổ sung nguyên tắc này để bảo đảm thống nhất nội dung quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Không chỉ vậy, dự thảo bổ sung các quy định về cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Theo đó, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hàng hải là tập hợp của các dữ liệu điện tử được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải có trách nhiệm xây dựng khung kiến trúc cơ sở dữ liệu chuyên ngành hàng hải để làm nguồn dữ liệu điện tử kiểm tra, đối chiếu khi giải quyết thủ tục hành chính.

Các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin, cập nhật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Theo lý giải của Bộ GTVT, những bổ sung này nhằm quy định trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu các cơ quan.

Hiện nay, một số cơ quan quản lý nhà nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý như Cục Hàng hải VN (cơ sở dữ liệu tàu biển, cơ sở dữ liệu thuyền viên, cơ sở dữ liệu Sổ thuyền viên) và Cục Đăng kiểm VN… Tuy nhiên, chưa có quy định về trách nhiệm và tính pháp lý của các cơ sở dữ liệu này.

Cũng trong dự thảo, Bộ GTVT đề xuất bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền, người làm thủ tục và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nộp, thu phí, lệ phí sẽ phải làm thủ tục bằng phương thức điện tử.

Cụ thể, sẽ thực hiện nộp phí, lệ phí vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng.

Đối với phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu, người nộp phí, lệ phí nộp vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước; nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí.

Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí, lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng, hoặc chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước, nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.