Hàng hải

Sửa quy định về cảng cạn, phân cấp mạnh cho Cục Hàng hải VN

27/04/2023, 06:30

Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của nhiều hạng mục liên quan tới cảng cạn được sửa đổi theo hướng phân cấp cho Cục Hàng hải VN.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Trong đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, có sự phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Bộ GTVT về Cục Hàng hải VN theo Quyết định 1015 ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

img

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, Cục Hàng hải VN có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về công bố tạm dừng hoạt động, đóng hoặc đổi tên cảng cạn. Ảnh minh họa

Theo đó, đối với thủ tục công bố tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn, theo quy định hiện hành, Bộ GTVT là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các đề nghị.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân đề nghị tạm dừng hoạt động hoặc đóng cảng cạn gửi trực tiếp hoặc bằng hình thức phù hợp khác 1 bộ hồ sơ đến Cục Hàng hải VN.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Cục Hàng hải VN có văn bản quyết định công bố đóng cảng cạn theo mẫu quy định. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Trường hợp tương tự với thủ tục đổi tên cảng cạn. Theo đó, chủ đầu tư hoặc người quản lý khai thác cảng cạn gửi trực tiếp đến Cục Hàng hải VN (thay vì Bộ GTVT như quy định hiện hành) 1 tờ khai theo mẫu đã được quy định, kèm theo bản sao hoặc bản sao điện tử Quyết định công bố mở cảng cạn.

Cục Hàng hải VN sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc tên cảng cạn chưa phù hợp thì thông báo cho chủ đầu tư hoặc người khai thác cảng cạn để hoàn thiện hồ sơ cho phù hợp.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải VN ra quyết định đổi tên cảng cạn. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.