Đăng kiểm

Sửa quy định về đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa đặc biệt

16/10/2023, 10:38

Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Thêm nhiều trường hợp công nhận đăng kiểm viên đặc biệt

Theo đó, tại dự thảo thông tư, Bộ GTVT đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa trong trường hợp đặc biệt bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, thuận tiện khi triển khai áp dụng.

Sửa quy định công nhận đăng kiểm viên trong trường hợp đặc biệt - Ảnh 1.

Bộ GTVT đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan công nhận đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp đặc biệt bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cụ thể, đăng kiểm viên tàu biển đã được công nhận theo quy định của pháp luật và còn thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển, sau khi được tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra phương tiện thủy nội địa sẽ được công nhận là đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa với các hạng mục tương ứng tại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển.

Đăng kiểm viên tàu biển bậc cao được công nhận tương ứng đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa hạng I, đăng kiểm viên tàu biển được công nhận tương ứng đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa hạng II.

So với quy định hiện hành, nội dung này đã lược bỏ một số quy định như: đăng kiểm viên tàu biển này phải có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền có kinh nghiệm giám sát chất lượng an toàn kỹ thuật tàu thuyền trong các đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện, còn độ tuổi lao động sau khi tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa, có thời gian thực tập nghiệp vụ tối thiểu 3 tháng, sẽ được kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ nhưng cũng chỉ được công nhận đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III.

Như vậy, đề xuất mới đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tuyển dụng đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa, nâng hạng cũng như mở rộng phạm vi thực hiện kiểm tra phương tiện thuỷ nội địa cho đăng kiểm viên tàu biển khi được công nhận là đăng kiểm viên thuỷ.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các trường hợp được công nhận đăng kiểm viên đường thuỷ nội địa trong trường hợp đặc biệt khác như: Người đã có từ 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc vận hành tàu thủy, công trình biển và có thời gian thực tập nghiệp vụ tối thiểu 6 tháng, sẽ được kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III.

Người đã là đăng kiểm viên của tổ chức đăng kiểm quốc tế là thành viên của Hiệp hội các tổ chức phân cấp quốc tế (IACS), người đã có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc vận hành tàu thủy, công trình biển và có thời gian thực tập nghiệp vụ tối thiểu 3 tháng, sẽ được kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III.

Bên cạnh đó, đăng kiểm viên thẩm định thiết kế tàu biển đã được công nhận theo quy định của pháp luật và còn thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, sau khi tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa sẽ được công nhận đăng kiểm viên thực hiện thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa với các hạng mục tương ứng tại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên thẩm định thiết kế tàu biển.

Cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, có thời gian thực hiện nhiệm vụ thiết kế tàu trong các đơn vị thiết kế tàu thủy tối thiểu 2 năm, sau khi tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, có thời gian thực tập nghiệp vụ tối thiểu 3 tháng, sẽ được kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận đăng kiểm viên thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa.

Sửa quy định công nhận đăng kiểm viên trong trường hợp đặc biệt - Ảnh 2.

Dự thảo thông tư cũng đề xuất bổ sung quy định cấp thẻ đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa.

Bổ sung quy định cấp thẻ đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

Bên cạnh Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa, dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định cấp thẻ đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa, có thời hạn 5 năm.

Giấy chứng nhận và thẻ đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa sẽ bị thu hồi nếu đăng kiểm viên vi phạm quy định tại Thông tư số 42/2012 về định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm, mà trước đó đã bị đình chỉ đến 12 tháng hai lần trong thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

Các vi phạm cụ thể gồm: Không thực hiện đầy đủ công việc được giao, tuân thủ đúng các quy định, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định; Không đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác khi thực hiện kiểm định; Không thực hiện đúng quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp khi tiếp xúc với khách hàng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, cố ý làm sai lệch kết quả kiểm định, làm trái với quy định; Tiến hành các công tác đăng kiểm khi bản thân hoặc gia đình có lợi ích liên quan đến đối tượng trực tiếp kiểm định; Không kịp thời báo cáo những sai phạm trong kiểm định tới cấp có thẩm quyền; Tính và thu phí, lệ phí sai quy định.

Ngoài ra, đăng kiểm viên bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về hành vi liên quan đến hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, tàu biển và công trình dầu khí biển cũng sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận và thẻ đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.