Taxi Hà Nội sơn mầu giống nhau, chia vùng có hợp lý?

04/08/2017 14:52

Dự kiến, từ 2025 thống nhất áp dụng màu sơn chung với các xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Taxi Hà Nội sơn mầu giống nhau, chia vùng có hợp lý? 1

Trong dự thảo cũng quy định đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng taxi sẽ phải đăng ký và đảm bảo hoạt động trong phạm vi vùng được phép

Sở GTVT Hà Nội cho biết đang lấy ý kiến cho Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội, dự kiến được phê duyệt trong năm 2017.

Dự kiến sẽ có thêm nhiều quy định chặt chẽ hơn cho hoạt động khai thác vận tải bằng taxi. Theo đó, Hà Nội đề xuất quy định niên hạn sử dụng của xe taxi là không quá 8 năm tính từ năm sản xuất. Xe taxi hết niên hạn sẽ không được hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội cũng dự kiến sẽ thống nhất màu sơn chung cho xe taxi vào năm 2018. Từ năm 2019  đến 2024, xe taxi mới sẽ áp dụng màu sơn chung. Từ 2025 thống nhất áp dụng màu sơn chung với các xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điểm đáng lưu ý trong dự thảo này là việc tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải bằng taxi theo vùng. Cụ thể, vùng phục vụ của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi là khu vực xác định theo địa giới hành chính mà xe taxi của các đơn vị vận tải được đăng ký khai thác (tập trung dừng, đỗ, đón, trả khách) được chia làm 2 vùng: Vùng 1 bao gồm địa giới hành chính các quận tên địa bàn Thành phố, vùng 2 gồm địa giới hành chính tại các huyện thị xã còn lại của Hà Nội. 

Theo đó, Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng taxi trình phương án kinh doanh lên Sở GTVT, trong phương án phải đảm bảo tiêu chí: vùng phục vụ, biển số xe hoạt động theo vùng, màu sơn, điểm đỗ, điểm dừng đón trả khách, địa điểm giao ca, thời gian giao ca… Trong 01 tháng, xe taxi phải đảm bảo thời gian hoạt động trong vùng đã đăng ký tối thiểu 70%. Cùng đó, xe taxi được dừng, đón, trả khách tại điểm đón trả khách cho xe taxi trong thời gian không quá 02 phút. Sau thời gian 02 phút, xe taxi phải di chuyển khỏi điểm đón, trả khách.

Các xe taxi hoạt động tại vùng 02 khi đưa khách vào các điểm đón, trả khách trong vùng 01 chỉ được trả khách, không được dừng, chờ đón khách tại các điểm đó và ngược lại”, quy chế được nêu trong dự thảo.

Tại các điểm dừng đỗ công cộng cho xe taxi, các taxi cũng không còn được “vô tư” ra vào. Theo dự thảo xe taxi được dừng, đỗ tại các điểm đỗ xe công cộng không quá 20 phút. Sau thời gian 20 phút, xe taxi phải di chuyển khỏi điểm đỗ công cộng. Nếu xe taxi có nhu cầu đỗ quá thời gian 20 phút thì phải nộp phí trông giữ xe theo quy định; Tuy nhiên, taxi hoạt động tại vùng 02 không được sử dụng điểm đỗ của taxi hoạt động tại vùng 01 và ngược lại.