Tháng 3, Bộ GTVT khởi công 8 dự án, khánh thành 7 dự án

01/03/2016 13:57

Thông tin này được Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông Trần Xuân Sanh xác nhận.

tháng 3, bộ gtvt khởi công 8 dự án, khánh thành 7 dự án
Riêng trong 2 tháng đầu năm, ông Sanh cho biết Bộ GTVT đã khởi công 4 dự án, hoàn thành và đưa vào 16 công trình, dự án khác. 

Báo cáo lãnh đạo Bộ GTVT, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) Trần Xuân Sanh cho biết năm 2016, Bộ GTVT dự kiến khởi công 72 và hoàn thành 77 công trình, dự án. Trong số này có 81 công trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước (khởi công 34 dự án, khánh thành 47 dự án); 68 công trình đầu tư theo hình thức PPP và vốn khác (khởi công 38 dự án, khánh thành 30 dự án).

Riêng trong 2 tháng đầu năm, ông Sanh cho biết: Bộ GTVT đã khởi công 4 dự án, hoàn thành và đưa vào khai thác 16 công trình, dự án khác. “Dự kiến, trong tháng 3 này sẽ có thêm 8 dự án được khởi công và 7 dự án hoàn thành” - ông Sanh nói và cho biết thêm: 6 tháng đầu năm, sẽ có 35 công trình, dự án khởi công, 45 công trình, dự án khánh thành. 6 tháng cuối năm 2016, con số tương ứng sẽ là 37 công trình dự án khởi công, 32 công trình, dự án khánh thành. 

T.Bình