Thêm đầu đọc thẻ trên xe ô tô để giám sát lái xe

27/05/2015 16:56

Doanh nghiệp sẽ phải lắp thêm đầu đọc thẻ vào thiết bị giám sát hành trình để kiểm soát được lái xe.

thêm đầu đọc thẻ trên xe ô tô để giám sát lái xe
Thiết bị giám sát hành trình cần bổ sung thêm đầu đọc thẻ lái xe và hướng dẫn sử dụng như trên.

Bộ GTVT vừa ban hành công văn số 6240/BGTVT-KHCN hướng dẫn về việc nâng cấp thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) nhằm tận dụng tối đa các ứng dụng trong thiết bị.

Theo đó, các thiết bị cũ theo QCVN31: 2011/BGTVT sẽ cần nâng cấp lên QCVN31: 2014/BGTVT (quy chuẩn mới) vừa được Bộ GTVT ban hành để đơn vị kinh doanh vận tải khai thác, quản lý phương tiện.

Cụ thể, thiết bị quy chuẩn cũ phải bổ sung phần cứng đầu đọc thẻ lái xe, nâng cấp thiết bị để có thể ghi nhận tốc độ phương tiện theo từng giây và bảng hướng dẫn sử dụng.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải, các TBGSHT Quy chuẩn cũ lắp đặt trước ngày 15/4/2015 được gia hạn nâng cấp đến trước ngày 31/12/2017. Tuy nhiên, các thiết bị lắp đặt sau ngày 15/4/2015 mà giấy chứng nhận hợp chuẩn vẫn còn hiệu lực, chủ phương tiện buộc phải nâng cấp trước khi lắp đặt lên phương tiện.

Công văn cũng Quy định rõ trách nhiệm của các Sở GTVT phải kiểm tra giấy chứng nhận và hợp đồng nâng cấp, dữ liệu của Quy chuẩn mới trên phần mềm quản lý xe trực tuyến của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình.

Các đơn vị cung cấp TBGSHT phải đảm bảo thiết bị sau khi nâng cấp có đầy đủ tính năng theo Quy chuẩn mới đồng thời phải công bố rộng rãi hình ảnh, kết cấu và tính năng kỹ thuật sau khi nâng cấp trên website của đơn vị cung cấp và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam các nội dung nâng cấp.

Theo ông Đỗ Công Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ VN): “Trước đây do không có đầu đọc thẻ trong TBGSHT nên việc nhắn tin để xác nhận thông tin của lái xe gặp khó khăn do những yếu tố không ổn định của mạng di động. Từ nguyên nhân này nên việc kiểm soát lái xe (thông tin lái xe, thời gian lái xe liên tục, thời gian lái xe trong ngày) rất khó thực hiện. Việc bổ sung việc lắp thêm phần cứng đầu đọc thẻ lái xe sẽ giúp không chỉ doanh nghiệp quản lý được lái xe trên đường mà còn tạo điều kiện để cơ quan quản lý tuyến xác định được lái xe có tuân thủ các quy định về thể lệ vận tải hay không”.

Tiến Mạnh