Bạn cần biết

Thông báo mời đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý

22/03/2024, 17:29

Báo Giao thông đang có nhu cầu thanh lý tài sản, để đảm bảo đúng theo quy định và có căn cứ làm thủ tục thanh lý tài sản, Báo Giao thông cần lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện để thẩm định giá tài sản. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên và địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá:
Báo Giao thông ; Số 2 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

2. Tên tài sản thẩm định giá: 4 xe ô tô thanh lý

Thông báo mời đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý- Ảnh 1.

Danh sách các tài sản thẩm định.

 3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản làm cơ sở bán đấu giá tài sản nhà nước theo quy định hiện hành

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải là doanh nghiệp có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo thông báo gần nhất của Bộ Tài chính;

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

Doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên. Có 2 hợp đồng thẩm định giá tài sản thành công trong hai (2) năm liền kề tính từ năm 2020 đến nay;

Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và qui định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nhiệp thẩm định giá có uy tín…

Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm thuế, các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá);

Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định chịu trách nhiệm về giá thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

Thông báo mời đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý- Ảnh 2.

 6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản:

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá là 7 ngày kể từ ngày thông báo đăng trên trang thông tin điện tử của Báo Giao thông

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:
Ban Hành chính trị sự - Báo Giao thông
Số 2 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại liên hệ: 024.39286763

7. Một số lưu ý:

Thông báo này mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Hội đồng bán thanh lý xe ô tô - Báo Giao thông xin thông báo đến đơn vị quan tâm có đủ điều kiện về thẩm định giá tài sản tham gia gửi báo giá về Ban Hành chính trị sự - Báo Giao thông, Số 2 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.