Bạn cần biết

Thông báo mời thầu xử lý điểm tiềm ẩn TNGT trên đường HCM qua Quảng Nam

07/03/2023, 20:35

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3 (Khu QLĐB III) thông báo mời thầu mã IB 2300023627 dự án xử lý điểm tiềm ẩn TNGT trên đường HCM qua Quảng Nam.

Theo đó, mời thầu Dự án xử lý điểm tiềm ẩn TNGT tại Km1371+200, tăng cường ATGT tại Km1373+100, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam.

img

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Mã TBMT: IB2300023627

Mã KHLCNT: PL2300009401

Mã gói thầu: BP2300029022

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ III

Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Loại hợp đồng: Trọn gói

Trong nước/ Quốc tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi phí nộp e-HSDT: 330,000 VND

Địa điểm nhận e-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Quảng Nam

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu: 16/03/2023 16:30

Thời điểm mở thầu: 16/03/2023 16:30

Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày

Số tiền đảm bảo dự thầu: 30.000.000 VND

Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 315/QĐ-KQLĐBIII

Ngày phê duyệt: 28/02/2023 15:59

Cơ quan ban hành quyết định: Khu Quản lý đường bộ III

Quyết định phê duyệt: 315. QD duyet E-HSMT Km1371 DHCM Quang Nam.pdf

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.