Một số tiểu thương tại đây cho biết, hoa lê được lấy về từ những tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên...
Một số tiểu thương tại đây cho biết, hoa lê được lấy về từ những tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên...
Biển Ngọc