Đường bộ

Thủ tướng chấp thuận tách cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án độc lập

16/10/2022, 09:33

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được Thủ tướng Chính phủ cho phép tách khỏi dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập.

Tiếp tục giao UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ quản

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 961 gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn thiện thủ tục triển khai Dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, Dự án BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

img

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án của dự án thành phần 2 để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt phụ lục hợp đồng, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật - Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn và ý kiến của các bộ, ngành liên quan về việc tách dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng ra khỏi dự án BOT xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành; giao UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục là cơ quan chủ quản để tổ chức thực hiện dự án thành phần 2 sau khi tách theo đúng các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng tại thông báo số 172 ngày 13/6/2022 của Văn phòng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án của dự án thành phần 2 để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt phụ lục hợp đồng theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tranh chấp khiếu kiện; khẩn trương tổ chức hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Báo cáo cập nhật tiến độ mới nhất của UBND tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ GTVT ngày 7/10/2022 cho biết, dự án thành phần 2 sau khi được phê duyệt đến nay đã hoàn thành công tác bàn giao cọc mốc GPMB, trích lục kiểm đếm đạt 100% khối lượng và bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư được 8,5/43,6 km (đạt 20%), đang triển khai dở dang nhưng do Nhà đầu tư và các ngân hàng tài trợ gặp khó khăn về nguồn vốn nên đã tạm dừng từ năm 2019 đến nay, chưa triển khai được theo tiến độ đề ra.

Gần 16.500 tỷ đồng đầu tư hai giai đoạn

Căn cứ tình hình triển khai dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu các giải pháp điều chỉnh dự án để phù hợp với khả năng cân đối vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Đến nay, dự án thành phần 2 đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư trung hạn ngân sách trung ương tại Quyết định số 1535 ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Lạng Sơn.

Về phần vốn ngân sách địa phương tham gia dự án, tại Nghị quyết số 52 ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định phân bổ 1.000 tỷ đồng ngân sách địa phương cho dự án theo hình thức BOT.

img

Theo đề xuất, dự án thành phần 2 đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ được chia thành hai giai đoạn đầu tư - Ảnh minh họa

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã trình Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 2, trong đó đề xuất tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) với quy mô là 4 làn xe, phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn.

Tháng 9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1454 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó quy định quy mô đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (bao gồm đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) là 6 làn xe (thực hiện trong giai đoạn trước năm 2030).

Thực hiện Thông báo số 320 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thiện và ban hành Tờ trình số 20 ngày 23/02/2022 về việc thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo phương thức đối tác công tư.

Trong đó, giai đoạn 1 (thực hiện từ năm 2021 - 2024) có tổng mức đầu tư 10.013 tỷ đồng gồm hai đoạn tuyến.

Đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 - Km44+749,67) được thực hiện GPMB theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe (bề rộng nền 32,25m) theo quy hoạch được duyệt.

Đầu tư xây dựng quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Các đoạn đào sâu, đắp cao, gia cố mái taluy dương, xử lý nền đường đất yếu...,bề rộng nền đường thực hiện với quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp cách quãng 4-5km/1 điểm.

Đoạn tuyến kết nối với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam có chiều dài khoảng 17 km (theo hướng tuyến điều chỉnh, bao gồm đoạn nối từ IC07 tại Km7+100 vào cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 2km). Điểm đầu tại Km0+000 nút giao giữa QL4A và đường đi vào khu cửa khẩu Tân Thanh; điểm cuối tại Km15+002.62 nút giao IC02 - Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Đoạn tuyến này được thực hiện GPMB theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe (bề rộng nền 17,5m); đầu tư xây dựng quy mô 2 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp, bề rộng nền đường 13,5m. Bố trí các điểm vượt xe dài từ 1,3-1,8km/1 điểm cách quãng ở cả 2 bên theo chiều xe chạy theo hướng dẫn phân kỳ hiện hành.

Giai đoạn 2 (Giai đoạn hoàn chỉnh triển khai sau năm 2025), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.461 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) hoàn thiện quy mô mặt cắt ngang tuyến 6 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 32,25m.

Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam hoàn thiện quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 80 km/h, bề rộng nền đường 17,5m.

"Thực hiện Thông báo số 172 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho tách dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị -Chi Lăng) ra khỏi dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Tháng 8/2022, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5185 gửi lấy ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, GTVT, Xây dựng, Tư pháp.

Đến nay, 5/5 Bộ đã có văn bản tham gia ý kiến. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ đẩy nhanh các thủ tục tiếp theo để sớm khởi công lại dự án", UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.