Xã hội

Thủ tướng đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

21/08/2019, 19:33

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

img
Đại biểu Quốc hội biểu quyết về 2 phương án sửa một vấn đề trong Luật Đầu tư công sửa đổi sáng 3/6

Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm rất thấp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Công điện nêu rõ, đến nay vẫn còn 35.148 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (bằng 9,3% kế hoạch vốn được Quốc hội thông qua) chưa được Bộ Kế hoạch và đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2019 rất thấp, chỉ đạt 32,27% kế hoạch được Quốc hội thông qua, trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 10,96%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ đạt 37,64%, vốn nước ngoài đạt 22,63%).

Có 35 bộ, cơ quan TƯ và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 7 tháng đạt dưới 40%; trong đó 18 bộ, cơ quan và 01 địa phương dưới 20% kế hoạch được Quốc hội giao. Tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và các hiệp định đã ký kết.

Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công hiện nay là do yếu tố chủ quan, nhất là những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện, như: giao vốn chậm (cả trung ương và địa phương); dự kiến nhu cầu vốn chưa sát với khả năng thực tế giải ngân; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm; việc giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; thanh, quyết toán còn chậm; công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, cơ quan TƯ và địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao.

img
Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm nếu chậm triển khai giải ngân (Ảnh minh hoạ)

Giao trách nhiệm cho người đứng đầu

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở TƯ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ nguyên nhân và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2019 việc giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TƯ còn lại của năm 2019 (35.148 tỷ đồng); chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chậm phân bổ số vốn còn lại. Chú trọng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định pháp luật.

Bộ Kế hoạch và đầu tư thực hiện điều chuyển theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10/2019 để điều chuyển hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; từ bộ, cơ quan TƯ, địa phương giải ngân chậm sang bộ, cơ quan TƯ, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn. Đối với số vốn không có khả năng giao kế hoạch năm 2019, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/9/2019 để thu hồi.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án; rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ theo quy định; thống nhất số liệu thống kê về giải ngân nguồn vốn nước ngoài. Đồng thời, công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan TƯ, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Với các bộ, cơ quan TƯ và địa phương, Thủ tướng yêu cầu lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo theo dõi đôn đốc quyết liệt. Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án; trước ngày 25/9/2019 có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính về tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2019 và đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đầu tháng 8, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Các đơn vị nêu trên phải rà soát, báo cáo Bộ GTVT về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã giao từ các dự án chậm tiến độ thực hiện sang các dự án khác có nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Khi điều chuyển cần thuyết minh rõ lý do bổ sung của từng dự án. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân kế hoạch vốn.

Cùng đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; chế độ báo cáo định kỳ về kết quả giải ngân; chủ động xử lý, giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền và kịp thời báo cáo về Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để xử lý, giải quyết.

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.