Xã hội

Bổ sung thẩm quyền trưởng Ban chỉ đạo công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT

02/05/2024, 23:12

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ sung thẩm quyền của Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và kiện toàn ủy viên ban chỉ đạo.

Theo đó, Thủ tướng sửa đổi, bổ sung thẩm quyền của trưởng ban chỉ đạo đó là được quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên ban chỉ đạo, thành lập các tổ công tác giúp việc. Việc sửa đổi này được đưa ra dựa trên căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động.

Đông thời, Thủ tướng cũng quyết định bổ sung ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm ủy viên ban chỉ đạo thay thế ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bổ sung thẩm quyền trưởng Ban chỉ đạo công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ban chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các dự án nêu tại Điều 1 (gọi tắt là các dự án) theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án.

Giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án theo quy định; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các công việc sau đây:

Tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện các dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong việc thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư các dự án hoặc quyết định phê duyệt của từng dự án thành phần để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Ban chỉ đạo được mời các tổ chức, các chuyên gia để tư vấn trong quá trình chỉ đạo, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.