Xã hội

Thượng tướng Võ Trọng Việt rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

21/04/2021, 09:10

Vì lý do sức khỏe, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

img

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội khóa XIV

Theo danh sách thông qua tại hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 16/4 vừa qua, có tổng cộng 205 ứng viên ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 252 của Hội đồng bầu cử quốc gia về phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương ứng cử ĐBQH khóa XV do Chủ tịch Vương Đình Huệ vừa ký, chỉ còn 203 ứng cử viên tham gia ứng cử.

Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, có 2 người rút khỏi danh sách ứng cử viên ở Trung ương là Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội khóa XIV và bà Phạm Thị Bích Ngọc, Hàm vụ trưởng Văn phòng Quốc hội, Đại sứ Việt Nam tại Srilanka kiêm nhiệm Maldives.

Trường hợp của Thượng tướng Võ Trọng Việt là vì lý do sức khỏe. Hiện ông Việt vẫn đang nằm điều trị. Căn cứ vào tình hình sức khỏe hiện nay của ông Việt, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét và đưa ông ra khỏi danh sách.

Còn bà Phạm Thị Bích Ngọc đã có đơn gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin rút vì lý do gia đình. Trên cơ sở đơn của bà Ngọc, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho bà Ngọc rút khỏi danh sách các ứng cử viên Trung ương.

Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được công bố, các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp để tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định của luật, để việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Trong thời gian từ ngày 13/5 đến ngày bầu cử 23/5/2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Ủy ban bầu cử ở các địa phương cần chủ động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử, về việc danh sách người ứng cử, về danh sách cử tri và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị khác có liên quan đến công tác bầu cử.

Từ ngày 13/5/2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), các cơ quan phụ trách bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và danh sách những người ứng cử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.