Tiếp tục thí điểm xác thực sinh trắc học hành khách tại sân bay Vân Đồn

26/03/2023 17:59

Cảng HKQT Vân Đồn sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm xác thực sinh trắc học đối với hành khách khi làm thủ tục hàng không.

Cục Hàng không VN vừa yêu cầu Cảng HKQT Vân Đồn có giải pháp để tránh ùn tắc do thí điểm, có sự phối hợp thường xuyên, kịp thời của các đơn vị liên quan. Đồng thời, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thử nghiệm.

Để thí điểm áp dụng hiệu quả, cảng cũng được yêu cầu phải bố trí cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, hiểu biết về công nghệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận hành thí điểm.

tiếp tục thí điểm xác thực sinh trắc học hành khách tại sân bay vân Đồn

Cảng HKQT Vân Đồn được yêu cầu cần có giải pháp để tránh ùn tắc do thí điểm. Ảnh minh họa

Cảng HKQT Vân Đồn cũng cần làm việc cụ thể, chi tiết với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan tại cảng hàng không (nhất là hãng hàng không, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) để thống nhất việc thí điểm.

Bên cạnh đó, tổ chức truyền thông chặt chẽ, đầy đủ để thông báo đến hành khách, doanh nghiệp liên quan biết, phối hợp, tạo điều kiện.

Thông báo rõ đối với hành khách về quy trình thí điểm nhận diện hành khách và việc thí điểm là tự nguyện, không bắt buộc hành khách.

Tổ chức thực hiện chặt chẽ, cụ thể; thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Hàng tuần, cảng cần có rà soát, đánh giá hiệu quả để kịp thời điều chỉnh nếu cần và trao đổi với Cảng vụ hàng không miền Bắc về phương án thí điểm để Cảng vụ hàng không biết, giám sát.

Cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm giám sát thực hiện, kịp thời cho ý kiến đối với những bất cập, báo cáo Cục những vấn đề vượt thẩm quyền.

P.V