Xã hội

Tiểu sử tân Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

12/04/2021, 14:51

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

img

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ngày 12/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa IX để hiệp thương cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và nhân sự bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo đó, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất cao hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tiểu sử tóm tắt của ông Đỗ Văn Chiến, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Họ và tên: Đỗ Văn Chiến; Ngày sinh: 10/11/1962; Dân tộc: Sán Dìu; Tôn giáo: Không; Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Trình độ học vấn: Đại học nông nghiệp chuyên ngành Trồng trọt; Trình độ chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 13/9/1986; Ngày chính thức: 13/9/1987

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 kỷ niệm chương của các bộ, ngành.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ 1980-1986: sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái;

Từ 10/1986-3/1988: Cán bộ tổng hợp, Phòng Hành chính tổng hợp trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái;

Từ 4/1988-10/1988: Phó trưởng Phòng Hành chính tổng hợp trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái;

Từ 11/1988-9/1989: Cán bộ Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

Từ 10/1989-5/1991: Trưởng phòng quản lý sản xuất kinh doanh, xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam;

Từ 6/1991-8/1993: Phó Giám đốc xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam;

Từ 9/1993-12/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;

Từ 01/1995-01/1996: Phó Trưởng Ban Tài chính quản trị, Tỉnh ủy Tuyên Quang;

Từ 02/1996-3/1998: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Tỉnh ủy Tuyên Quang;

Từ 4/1998-5/1998: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

Từ 6/1998-11/1999: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

Từ 12/1999-8/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

Từ 9/2001-4/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang;

Từ 5/2006-01/2007: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang;

Từ 02/2007-4/2009: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang;

Từ 5/2009-01/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang;

Từ 02/2011-6/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang;

Từ 22/6/2011-17/8/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (chờ Bộ Chính trị phân công công tác theo Văn bản số 888/CVVPTW ngày 10/6/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng); Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016);

Từ 18/8/2011-15/02/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (nhiệm kỳ 2010-2015); Đại biểu Quốc hội khóa XIII;

Từ 15/02/2015-4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII;

Từ 4/2016-01/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021);

Từ 02/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Từ 31/3/2021 đến nay: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày 12/4/2021: Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khóa IX đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.