Chính trị

Tổng Bí thư: Tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong đối ngoại

19/12/2023, 10:35

Sáng nay, 19/12, lễ khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 32 diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Những thành tựu làm xoay chuyển cục diện đối ngoại

Hội nghị năm nay có chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Phát biểu dẫn đề, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, đây là dịp quan trọng để toàn ngành ngoại giao cùng các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhìn lại, đánh giá kết quả thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các kết luận, chỉ đạo của Tổng bí thư và các đồng chí lãnh đạo nhà nước tại hội nghị đối ngoại toàn quốc.

Tổng bí thư dự, chỉ đạo Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Thuỷ Nguyên).

Trên cơ sở đó, thảo luận, đề ra phương hướng trọng tâm và giải pháp triển khai công tác đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành ngoại giao từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo.

Thông tin tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, từ sau hội nghị đối ngoại toàn quốc đến nay, ngành ngoại giao cùng các cấp, các ngành đã tổ chức thành công 45 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống.

Trong khi đó, có gần 50 chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam, trong đó có những chuyến thăm lịch sử như chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden...

Tổng bí thư dự, chỉ đạo Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 - Ảnh 2.

Tất cả đã tạo nên bước phát triển mới về chất trong cục diện đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta.

Cùng với đó, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác quan trọng được nâng lên tầm cao mới, tin cậy chính trị với nhiều nước được củng cố vững chắc hơn, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại và ngoại giao kinh tế đã góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tổng bí thư dự, chỉ đạo Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 - Ảnh 3.

Về ngoại giao văn hoá, đến nay, 60 di sản, địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới, trong đó riêng 3 năm qua có thêm 13 di sản, địa danh được UNESCO công nhận.

Công tác bảo hộ công dân, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp Việt Nam luôn được đảm bảo.

Hàng nghìn công dân về nước an toàn từ các nước có xung đột, thiên tai.

Tổng bí thư dự, chỉ đạo Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 - Ảnh 4.

Toàn cảnh lễ chào cờ (Ảnh: Thuỷ Nguyên).

Theo Bộ trưởng, Hội nghị Ngoại giao 32 sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII. 

Trên cơ sở đó, Hội nghị sẽ thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai những chủ trương và định hướng lớn về đối ngoại được ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII. 

Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ thảo luận sâu rộng các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh.

Tổng bí thư dự, chỉ đạo Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Thuỷ Nguyên).

Những thành tựu đối ngoại này đã đóng góp vào thành tựu chung to lớn, có ý nghĩa lịch sử là “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, là kết quả của đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tham gia trực tiếp của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc.

Những kết quả đó cũng khẳng định nền đối ngoại và ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản sắc văn hóa và truyền thống ngoại giao hòa hiếu, nhân văn nhưng quật cường của dân tộc.

Tổng bí thư: Tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ 

Sau các tham luận tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú đã có phát biểu chỉ đạo.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ của ngành ngoại giao mà còn là của toàn thể cán bộ làm công tác đối ngoại của cả nước. 

Hội nghị diễn ra vào thời điểm tổng kết công tác của cả năm 2023 cũng như nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII với nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng diễn ra sôi động, liên tục và thành công.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội nghị Đối ngoại toàn quốc tháng 12/20221 đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của Trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam" ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi. 

Tổng bí thư dự, chỉ đạo Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 - Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thuỷ Nguyên).

Trong gần ba năm, đặc biệt từ sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, với tinh thần nêu trên, Tổng Bí thư đánh giá ngành ngoại giao và đối ngoại cả nước đã nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng,.

Từ đó, “đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước”, là niềm tự hào, tiếp thêm động lực và niềm tin cho công tác đối ngoại thời gian tới.

Tổng Bí thư cũng đề nghị đúc kết các bài học kinh nghiệm từ những thành tựu nói trên để tiếp tục phát huy làm tốt hơn nữa cũng như đánh giá những hạn chế trong công tác thời gian qua để chủ động khắc phục.

Tổng bí thư dự, chỉ đạo Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 - Ảnh 7.

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Thuỷ Nguyên).

Nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới khu vực dự báo còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành ngoại giao thường xuyên theo dõi sát các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đánh giá kỹ các tác động đến Việt Nam.

"Tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ, luôn bình tĩnh, tỉnh táo nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng" - Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục bám sát vào đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, các nghị quyết của Trung ương, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Ngoại giao phải kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia – dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế. Trong triển khai phải luôn kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược, tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm.

Tổng bí thư dự, chỉ đạo Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 - Ảnh 7.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thuỷ Nguyên).

Đặc biệt Tổng Bí thư nhấn mạnh những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại như “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “thêm bạn bớt thù”, “sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai”…

Về vấn đề xây dựng, phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, Tổng Bí thư yêu cầu phải quan tâm xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận như lời căn dặn của Bác Hồ “Sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng”.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, đổi mới cơ chế phối hợp giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại Nhân dân với các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực. 

Đặc biệt làm tốt hơn nữa công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện về bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức và trí tuệ, hiện đại về phương pháp, lề lối làm việc, chuyên nghiệp về tác phong, ứng xử, tinh thông về nghiệp vụ, ngoại ngữ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hội nghị nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa, quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa nhằm phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.